Několik NEJ Zlínského kraje

Největší město: Zlín 77 137 obyvatel ( k 1. 6. 2011)
Nejmenší obec: Hostějov /UH/ 30 obyvatel
Nejvyšší bod: Čertův mlýn 1206 m.n.m
Nejnižší bod: hladina řeky Moravy u Uherského Ostrohu 173 m.n.m.
Nejstarší obec: Kunkovice (KM) průměrný věk 61 let (2011)
Nejmladší obec: Nedašova Lhota (ZL) 37 let
Nejvýznamnější říční toky: Morava, Bečva

Zlínský kraj má celkem 305 obcí, z toho 30 měst, má rozlohu 3 964 km čtverečních.
Ve Zlínském kraji žije 590 000 obyvatel (2011), vzdělání poskytuje síť základních a středních škol, dále řada škol uměleckých. Nejvýznamnějším vysokou školou je Univerzita Tomáše Bati s 6 samostatnými fakultami a zhruba 13 000 studenty /2011/.