Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: historie, etnografie a ještě mnohem více

Foto: www.slovackemuzeum.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vzniklo už v roce 1914. Od samých počátků až po dnešek je významným činitelem v kulturním dění širokého regionu a svým významem hodně převyšuje jiná regionální pracoviště oboru.

V hlavní budově ve Smetanových sadech soustřeďuje stálou expozici Slovácko a dává prostor pro pořádání národopisných, archeologických i historických výstav. Časté jsou zde také předváděcí akce v souvislosti s významnými obdobími roku, například Velikonoc, Vánoc apod.

Budova Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici uherském Hradišti dává široký prostor pro pořádání výstav výtvarných umělců z regionu, ale také z celé republiky i ze zahraničí.

Památník Velké Moravy je umístěn ve Starém Městě a dokumentuje významnou epochu našich dějin, kdy na tomto území vznikl první státní útvar. Současná expozice prošla řadou zdokonalení a svým interaktivním pojetím dává široký prostor pro poznání dávné historie osídlení na našem území.

Jedinečná expozice lidového bydlení a kovářství, jako jednoho z typických řemesel regionu, je umístěna v objektu Slováckého muzea v Topolné. Jedná se o dvě zemědělské usedlosti a památky lidového stavitelství.

Slovácké muzeum spravuje také čtyři archeologické lokality. Ve Starém Městě, Osvětimanech, Uherském Hradišti a Modré si můžete prohlédnout rekonstruované základy velkomoravských chrámových staveb.

Komplexnost a šíři záběru Slováckého muzea dokumentuje také Letecké muzeum v Kunovicích, které je ideální pobídkou pro návštěvy z řad školních výletů ale i jednotlivých rodin.

www.slovackemuzeum.cz