Krajská rada schválila akční plán v oblasti inovací na příští dva roky

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Co se děje 1. 1. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje na období 2017–2018 schválila krajská rada. Jeho obsahem jsou konkrétní připravované projekty či aktivity v oblasti inovací pro příští dva kalendářní roky, které budou naplňovat strategické cíle definované v Regionální inovační strategii Zlínského kraje, sdělil serveru Zlin.cz mluvčí kraje Jan Vandík.

"Inovační přístup i inovační myšlení obecně jsou pro většinu podnikatelů a firem v našem regionu nezbytným předpokladem pro zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Proto se jako kraj snažíme oblast inovačního podnikání podporovat a plánovanými aktivitami přispívat k jeho dalšímu rozvoji," uvedl bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Ve schváleném akčním plánu se počítá s aktivitami a projekty realizovanými v rámci Technologického inovačního centra, s.r.o. (TIC), které Zlínský kraj jako jeho zakladatel podporuje částkou 2,3 milionu korun ročně. TIC provozuje podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele a vědeckotechnický park, nabízí specializovaná školení, technologické burzy a poradenství v inovačním podnikání i další služby.

Akční plán dále obsahuje aktivity řízené Zlínským krajem (Inovační vouchery Zlínského kraje, Projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje) i aktivity, na jejichž realizaci je poskytována účelová podpora kraje, a sice projekt internacionalizace Moravského leteckého klastru, rozvoj Zlínského kreativního klastru a podpora exportu firem ve Zlínském kraji realizovaná prostřednictvím Kontaktního centra pro východní trhy. Zařazeny jsou také strategické projekty, na jejichž přípravu byl, či bude poskytnut tzv. voucher asistence, a které budou podpořeny z dotačních titulů, především z národních operačních programů. Zde jde například o vybudování nové laboratoře chemie a odborných učeben na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, zřízení odborných dílen se zaměřením na plastikářský průmysl na Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín nebo o rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr.

Součástí akčního plánu jsou i plánované aktivity, které jsou ve stavu přípravy, tedy Pakt zaměstnanosti realizovaný prostřednictvím Institutu Krajské hospodářské komory a projekt Podnikatelské univerzity při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam