Vsetín se chystá na zápisy prvňáčků

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Vsetín)Ilustrační foto (Foto: MěÚ Vsetín)
Ilustrační foto (Foto: MěÚ Vsetín)
Co se děje 20. 3. 2017 | Autor: Irena Frolová

VSETÍN - Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se v letošním roce uskuteční ve školách zřizovaných městem Vsetín, tedy v ZŠ Luh, ZŠ Ohrada, ZŠ Rokytnice, ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky v úterý 4. a ve středu 5. dubna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Základní škola Integra stanovila dobu konání zápisu na pondělí 3. dubna od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

V letošním roce by mělo podle údajů z evidence obyvatel dorazit k zápisu 263 šestiletých dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu každé spádové školy, konkrétně by tedy do ZŠ Luh mělo přijít k zápisu 45 dětí, do ZŠ Ohrada 41 dětí, do ZŠ Rokytnice 50 dětí, do ZŠ Sychrov 65 dětí a do ZŠ Trávníky 62 dětí. Nově stanovené spádové oblasti základních škol naleznou rodiče budoucích prvňáčků na webu města Vsetína.

Rodiče nebo zákonní zástupci musí k zápisu přinést rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2011. Dítě narozené od 1. září 2011 do 30. června 2012 může být zapsáno již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2011 je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2012 je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

"O přijetí dítěte do základní školy rozhoduje ředitel spádové školy, který je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku," informovala Jana Janovská, vedoucí oddělení školství vsetínské radnice.

Rodiče či zákonní zástupci mají právo vybrat si pro docházku dítěte základní školu i mimo školský obvod své spádové školy. "V tomto případě pak přihlásí dítě k zápisu na vybranou základní školu, nicméně musí počítat s rizikem, že jejich dítě do této základní školy nemusí být přijato. Přednost totiž mají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti," upozornila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová a dodala: "Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam