Zlínský kraj investuje do školství přes 27 milionů korun

Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť (Foto: Zlin.cz)Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť (Foto: Zlin.cz)
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť (Foto: Zlin.cz)
Co se děje 19. 6. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ - Hned několik investičních záměrů v oblasti školství schválili krajští radní. Oprav za více než 27 milionů korun se dočkají školy ve Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

"Ve školství jsou schválené investiční záměry orientovány jednak na potřebné opravy a rekonstrukce, ale zejména na vybudování moderních výukových prostor a zakoupení přístrojů, které pomohou žákům zvyšovat si svoji odbornost a tím pádem i připravenost na budoucí profesní kariéru," přiblížil hejtman Jiří Čunek.

Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť přistoupí k rekonstrukci sedmi učeben a vytvoření vhodných materiálně-technických podmínek pro výuku matematiky a přírodovědně technických předmětů v odborných učebnách. Stavební úpravy učeben budou spočívat zejména v instalaci zatemnění a rekonstrukci osvětlení a elektroinstalačních rozvodů pro potřeby IT techniky. Následně budou prostory vybaveny novým nábytkem, přístrojovou technikou, učebními pomůckami a IT zařízením. Standardem bude nový interaktivní dataprojektor umožňující připojení přes školní WiFi síť. Předpokládaný termín realizace: březen – srpen 2018; celkové náklady: 7,506 milionu korun.

Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín přebuduje stávající učebny na multimediální odbornou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů s potřebným zázemím. Dojde zde k propojení učebny s kabinetem, rekonstrukci podlahy, elektroinstalace a kabeláže pro připojení počítačů do školní sítě. V učebně bude modernizováno nedostatečné osvětlení a nově bude vybavena kvalitním zatemněním. Bude zde vytvořeno 30 pracovišť pro žáky s počítači a potřebnými vstupy a výstupy pro žákovské experimenty. Učitelské pracoviště bude vybaveno pracovním stolem pro demonstrační experimenty. Předpokládaný termín realizace: březen – září 2018; celkové náklady: 2,739 milionu korun.

Střední průmyslová škola Zlín zmodernizuje své učebny pro kontrolu a měření. Zakoupeno bude pět nových strojů (kamerový měřicí mikroskop, sada digitálních třídotykových měřidel, mobilní drsnoměr, portálový měřicí stroj, termokamera) a zajištěna modernizace dvou stávajících strojů (délkoměr, univerzální trhací stroj). Modernizace laboratoří vychází z požadavků strojírenské praxe i jednotlivých firem na znalosti a dovednosti absolventa průmyslové školy v oboru kontroly a měření. Předpokládaný termín realizace: duben – prosinec 2018; celkové náklady: 2,736 milionu korun.

Střední průmyslová škola Otrokovice pořídí čtyři moderní výukové panely a zařízení – konkrétně výukové systémy pro instalatéry, elektrikáře, autoelektrikáře a automechaniky a také soupravu pro přezouvání kol. Žákům to pomůže k tomu, aby při nástupu na obdobnou techniku u partnerských firem byli již zaškoleni a seznámeni se základními funkcemi a technologickými principy a došlo tak k jejich rychlejšímu zapojení do produktivních činností firem. Předpokládaný termín realizace: červenec – říjen 2018; celkové náklady: 7 milionů korun.

Gymnázium Uherské Hradiště provede rekonstrukci plynové kotelny. Bude provedena instalace nových plynových kondenzačních kotlů se součtovým jmenovitým výkonem do 500 kW. Součástí akce je rovněž nový systém MaR (měření a regulace), zajišťující automatický provoz nových kotlů, regulaci vytápění všech topných větví i ohřev teplé vody. Předpokládaný termín realizace: srpen – říjen 2017; celkové náklady: 3,925 milionu korun.

Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské Meziříčí se uskuteční rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a tělocvičny. Elektroinstalace je v původním stavu, odpovídajícímu tehdejším normám a dostupným materiálům. Při přetížení sítě dochází ke zkratům a výpadkům elektrického proudu. Původní jsou rovněž vnitřní rozvody zdravotně technické instalace, dochází u nich k ucpávání potrubí a poruchám. Časté opravy jsou nehospodárné i neefektivní a neustále ohrožují plynulý provoz budovy školy. Předpokládaný termín realizace: srpen – září 2017; celkové náklady: 3,187 milionu korun.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam