Po 20 letech od ničivých povodní je Kroměříž před velkou vodou chráněna lépe

Foto: Městský úřad KroměřížFoto: Městský úřad Kroměříž
Foto: Městský úřad Kroměříž
Co se děje 19. 6. 2017 | Autor: Jan Vondrášek

KROMĚŘÍŽ - Před dvaceti lety postihly Kroměříž povodně, které se nesmazatelně zapsaly do dějin města. Intenzivní a dlouhotrvající deště zvedly v červenci 1997 hladiny toků a vodou nasáklá krajina ztratila schopnost další přívaly zachytit. V Kroměříži k záplavám paradoxně nedošlo vylitím řeky Moravy z břehů, město ochromila voda rozlévající se po polích a lesích od Přerovska, ale také voda přitékající z řeky kvůli nefunkčním zpětným klapkám v kanalizaci.

"Byla to mimořádná katastrofa, kterou nešlo předvídat. Bylo to velké překvapení a pro hodně lidí osobní tragédie. Jediné štěstí je, že nebyly oběti na životech,“ vzpomínal tehdejší předseda a nyní tajemník povodňové komise obce s rozšířenou působností Kroměříž Petr Vodák.

Stav bdělosti, první stupeň povodňové aktivity, vyhlásila povodňová komise v neděli 6. července večer. Třetí stupeň, stav ohrožení, platil v poledne následujícího dne. Odstraněno bylo zábradlí na lávce přes řeku, spodní voda postupně pronikala do sklepů domů po obou stranách Moravy. V úterý 8. července voda již tekla přes lávku a začaly se budovat hráze z pytlů s pískem na březích Moravy. V té chvíli se již vylévala říčka Moštěnka ze směru od Přerovska.

Ve středu se voda objevila i v Kaplanově ulici, v řece Moravě byla překročena hranice stoleté vody (700 centimetrů vysoká hladina). Zaplaveny byly ulice Chropyňská, Na Sádkách, Kaplanova, Hulínská, Stoličkova  a další. Wolfovým splávkem se voda valila i do Dolních zahrad. Voda zalila i místní část Kroměříže Bílany. Z kanalizace se valila i na sídliště Bělidla a Oskol. Morava kulminovala ve čtvrtek 10. července, když hladina řeky dosáhla výšky 725 centimetrů.

Škody po povodních byly v Kroměříži vysoké. Zničeno bylo 12 domů, opravovat se muselo 101 bytových domů a 861 rodinných domů. Voda zalila i 723 rekreačních staveb a zahrádkářských chat. Zatopeno bylo také 18 kilometrů komunikací a více než čtyři kilometry vedení a rozvodů inženýrských sítí. Podle tehdejších údajů městského stavebního úřadu škoda přesáhla 900 milionů korun. V Kroměříži bylo před vodou evakuováno 2216 osob. Voda poničila i Podzámeckou zahradu.

V celém okrese Kroměříž bylo zatopeno 86 kilometrů čtverečních plochy. Postiženo bylo 28 obcí, zničeno 60 domů a dlouhodobě neobyvatelných bylo po povodni celkem 350 domů.

Po povodni bylo opraveno koryto řeky Moravy a navyšovaly se břehy na Moštěnce i na Moravě. Opravena byla kanalizace, která byla osazena klapkami proti zpětnému vzdutí řeky. Moderní je i hlásný povodňový systém. "Myslím, že kdyby přišla podobná povodeň jako v roce 1997, k takovým škodám by už nedošlo,“ mínil starosta Jaroslav Němec.

Město v letech 2006 a 2010 bez výraznější újmy přečkalo padesátiletou vodu. Přesto na ochranu před záplavami stále myslí. "Připravujeme nyní nový digitální povodňový plán, který bude součástí celorepublikového systému a umožní nám lepší komunikaci a spojení s krajským úřadem, úřady obcí, Českým hydrometeorologickým úřadem či Povodím Moravy,“ uzavřel Němec.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam