Baťův kanál není ohrožen, zaznělo na jednání s předsedou vlády

Baťův kanál (Foto: Zlínský kraj)Baťův kanál (Foto: Zlínský kraj)
Baťův kanál (Foto: Zlínský kraj)
Co se děje 17. 8. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Další rozvoj Baťova kanálu byl předmětem jednání, které se v pondělí 14. srpna uskutečnilo ve Veselí nad Moravou. O čem se jednalo, popsal serveru Zlin.cz Jan Vandík z tiskového oddělení zlínského krajského úřadu.

Jednání se zúčastnili předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj, členové správní rady obecně prospěšné společnosti Baťův kanál či zástupci Povodí Moravy a Ředitelství vodních cest ČR. Zlínský kraj zde reprezentoval Jan Pijáček, radní pro cestovní ruch a řízení dotačních programů.

"Nejdůležitější informace, která na jednání zazněla, je to, že existence Baťova kanálu nebude v žádném případě ohrožena zamýšleným projektem Dunaj-Odra-Labe, což je pro nás výborná zpráva, neboť Baťův kanál je pro Zlínský kraj důležitou turistickou destinací s velkým potenciálem růstu. Pro představu – každý rok jej u nás navštíví na 30 tisíc turistů a my se společně s našimi partnery budeme snažit o to, aby toto číslo dále rostlo," uvedl krajský radní Jan Pijáček.

Hovořilo se také o chystaných oslavách 80. výročí dokončení výstavby kanálu, které se uskuteční v příštím roce. Jak uvedl Pijáček, je Zlínský kraj připraven podílet se na jejich organizaci a důstojném průběhu.
Baťův kanál je vodní cesta vybudovaná v letech 1934 až 1938 v délce 53,5 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem a sloužila firmě Baťa především k přepravě lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích. V současné době je využívána pouze k rekreačním účelům. Umožněna je zde jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně i Skalicí na Slovensku. V současnosti je na celém Baťově kanále 20 přístavišť a přístavů (z toho 1 na území Slovenska). V příštích letech plánuje Povodí Moravy a Ředitelství vodních cest splavnění Baťova kanálu do zdrže jezu Hodonín a také severním směrem do Kroměříže, čímž by bylo dosaženo souvisle splavného úseku Kroměříž – Hodonín v celkové délce cca 76 km.

Pro souvislé splavnění až do Kroměříže je zásadní překážkou jez v Bělově, kde Ředitelství vodních cest hodlá vybudovat plavební komoru. Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu EIA již k této stavbě vydalo závazné stanovisko a nyní se očekává vydání územního rozhodnutí. Podle Ředitelství vodních cest by se se stavbou plavební komory v Bělově mohlo začít zhruba v roce 2020. V plánu je rovněž následné vybudování přístaviště v Kroměříži, a to v horizontu let 2022 až 2024.

Zlínský kraj v letošním roce podpořil Baťův kanál jedním milionem korun, a to konkrétně Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, které krajskou dotaci využilo na své provozní výdaje (mzdové náklady, nákup služeb, marketing, pořízení drobného majetku, cestovné, nákup materiálu, telekomunikace) a také na pořízení 5 000 nových map Baťova kanálu a jízdních řádů osobní motorové lodi Morava i tisícovky dětských vystřihovánek Baťův kanál.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam