Z holešovského zámku už sundávají lešení

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Holešov)Ilustrační foto (Foto: MěÚ Holešov)
Ilustrační foto (Foto: MěÚ Holešov)
Co se děje 30. 8. 2017 | Autor: Irena Frolová

HOLEŠOV – V těchto dnech zahajují pracovníci firmy Rapos Holešov demontáž lešení z poslední, tedy jihovýchodní strany zámku. Těmito pracemi končí sedmileté období velmi náročných a pro budovu vý-znamných prací, neboť došlo ke kompletní rekonstrukci střešních krytin a všech vnějších fasád nákladem cca 70 milionů korun, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová.

"Jen pro zajímavost bych zmínil, že při výměně střešní krytiny bylo použito téměř čtvrt milionu střešních tašek. Součástí prací bylo také nádvoří a zejména pak historický kamenný portál a tympanon s erbem v průčelí zámku," komentoval Stanislav Julíček, vedoucí oddělení investic radničního odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí. "V průběhu prací byly nalezeny, projednávány a dohodovány desítky proble-matických konstrukčních řešení, jako například skladby střešních vrstev, opravy kamenných ostění, rozho-dování o výsledné barevnosti, řešení archeologických nálezů na nádvoří, provádění replik původních ba-rokních oken, ale také zajímavosti, jako nález listiny klempířů přesně po sto letech od předchozí opravy. Tyto pak vyvrcholily odhalením původních raně barokních omítek zejména na vstupní, tedy jihozápadní straně budovy. Náročnost řemeslných oprav těchto omítek a jejich injektáží byla mimořádná a nyní může každý pohledem posoudit, že se dodavatelská firma RAPOS s náročnými pracemi zhostila se ctí," zhodnotil Julíček.

Dokončením další etapy obnovy zámku se završuje práce všech dlouhodobě zúčastněných, zejména pak vedení města, které dokázalo zajistit potřebné finanční prostředky z rozpočtu i externích zdrojů, pracovníků města, projektantů, pracovníků státní památkové péče, restaurátorů a dodavatelů stavby.

Letos dokončovaná obnova vnějšího pláště zámku – jeho fasády a střechy – jistě přispěla k vytvoření pře-krásné dominanty reprezentující naše město. Po dlouhých diskusích byla zvolena tzv. monochromatická barevnost vnější fasády odpovídající době vzniku zámku a tedy záměru jeho tvůrce – císařského architekta Filiberta Lucheseho. Při opravě omítek na hlavním průčelí zámku se zjistilo, že omítky v úrovni druhého patra jsou původní – pocházejí z doby výstavby zámku, a to dokonce z její první fáze těsně po roce 1650, kdy zřejmě na stavbě pracovali italští zedníci a štukatéři, tehdy nejlepší mistři svého oboru v celé Evropě. Tato raně barokní, či správně manýristická omítka, je mimořádně kvalitní, skvěle vyhlazená, mimořádně pevná. Ale po více než 350 letech jejího stáří a navíc umístění na snad nejvíce počasím namáhané jihozá-padní straně, na které se střídaly vysoké teploty od omítku prudce ohřívajícího odpoledního slunce s prudkými mrazy, byla omítka na mnoha místech popraskaná miliony malých trhlinek. Přesto se jak in-vestor - město Holešov, tak dodavatel - společnost RAPOS Holešov rozhodli po diskusích se zástupci pa-mátkové péče tuto omítku neodsekat, ale mimořádně náročnými řemeslnými zásahy ji zrestaurovat, a to formou injektáží všech těch drobných prasklinek. Tentýž postup byl zvolen i při restaurování velkého erbu hrabat z Wrbna v tympanonu nad hlavním vchodem, který byl vytvořen na konci 19. století z tehdy mód-ního materiálu – kuroviny, jehož podstatou byl mimořádně kvalitní vápenec z lomu v nedalekých Kurovi-cích. Podařilo se tak nejen zachovat velmi hodnotný zdroj poznání – 350 let staré omítky už skoro nikde, ani na historických budovách, nejsou k vidění, většinou byly za tu dobu nahrazeny (i několikrát) novými, ale také předvést kus opravdu skvělé řemeslné práce, protože fasáda hlavního průčelí zámku s erbem a pískovcovým balkonem jsou skutečně dokonalé.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam