Ministerstvo zemědělství nařídilo zastavit úmyslné těžby lesních porostů

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Politika a ekonomika 14. 9. 2017 | Autor: Jan Vondrášek

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ministerstvo zemědělství nařídilo zastavit úmyslné těžby lesních porostů. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky posledních let, zejména nedostatek vláhy, který oslabil vitalitu a odolnost zvláště jehličnatých lesních porostů. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců, které v některých krajích dosáhlo dnes již kalamitního stavu. Ministerstvo zemědělství proto rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých, řekla dnes serveru Zlin.cz mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

"Na nepříznivý vývoj v lesích, zejména na kalamitu způsobenou přemnožením kůrovce, jsme reagovali již loni, kdy jsme vydali pro vlastníky lesů doporučená opatření v ochraně lesa. Ani přes veškeré úsilí lesních hospodářů a orgánů státní správy lesů nižších stupňů se nepodařilo dalšímu šíření napadení jehličnatých lesů zabránit. Letos, po zjištění, že kůrovcová kalamita v několika krajích graduje a po srpnové větrné smršti, jsme vyzvali ředitele státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky České republiky, aby až do zpracování nahodilých těžeb zastavili veškeré další úmyslné těžby smrkového dřeva,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Vzhledem k tomu, že se kalamita netýká jen lesů ve vlastnictví státu a že množství dřeva, které bylo od začátku roku vytěžené v rámci zákonem stanoveného přednostního zpracovávání kalamit, přesahuje reálné možnosti tuzemských zpracovatelů, rozhodlo ministerstvo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých, respektive kalamitních. Návrh opatření byl dnes vyvěšen na úřední desce ministerstva a zároveň byl rozeslán všem obcím.

"Povinnosti v návrhu opatření se vztahují na všechny vlastníky lesů na celém území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem. Zmíněnou kalamitou jsou nejvíce postiženy smrkové a borové porosty, proto se nařízení vztahuje pouze na dřeviny rodu smrk. Také časová platnost opatření je omezená: zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých je navrženo do konce prosince 2017, termín pro zpracování těžeb nahodilých je navržen do konce března 2018. Jde o termíny, o kterých se předpokládá, že jsou dostatečné ke zpracování rozhodujícího objemu nynější kalamity,“ popsala Ježková.

Dočasné zastavení jiných než nahodilých těžeb by podle ní mělo vést také k rychlejšímu zpracování dřeva, které je již vytěženo a leží na odvozních místech nebo na skladech pil. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce lesních porostů. Nařízení se nevztahuje na těžby mimořádné, prováděné na základě povolení nebo rozhodnutí orgánu státní správy lesů a na těžbu vánočních stromků. Účinnost opatření se předpokládá na přelomu října a listopadu tohoto roku.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam