Pečující osoby a pěstouni se vůbec poprvé dočkali ze strany kraje ocenění

Foto: Jiří BalátFoto: Jiří Balát
Foto: Jiří Balát
Co se děje 7. 12. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ - Celkem tři ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké se zdravotním postižením, a také jeden manželský pár a dvě ženy - pěstounky ocenili nejvyšší představitelé Zlínského kraje při vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje 2017. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí kraje Renata Janečková.

Vyhlášení výsledků ankety se uskutečnilo ve zlínské Baťově vile. „Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor sociálních věcí doručeno 10 návrhů na udělení ocenění v kategorii Pečující osoba a pět návrhů v kategorii Pěstoun. Každá nominace obsahovala podrobné zdůvodnění, proč je konkrétní člověk k udělení ocenění navržen. Musím konstatovat, že co nominace, to silný příběh. Budu velmi ráda, když tato anketa, vyhlášená letos poprvé v historii kraje, napomůže tomu, aby byla společensky doceněna obětavost a statečnost lidí, kteří na sebe dokáží vzít nesmírně náročnou službu a obstát v ní," řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Z každé kategorie byli odbornou hodnotící komisí vybráni tři ocenění (v jednom případě manželský pár), kteří kromě květiny a pamětního listu získali také finanční dar 15 tisíc korun. V kategorii Pečující osoba získali ocenění Božena Macháčková, Jana Matochová a Ivana Okálová. V kategorii Pěstoun získali cenu Jana a Viktor Mechlovi, Marie Mikulková a Iva Kalová.

Květinu, pamětní list a dárkovou tašku si odnesli všichni nominovaní, mezi nimiž byli také Zdeňka Černá, Ivona Krčmařová, Věra Lukášová, Ivana Matúšů, Gabriela Petříková a Zdenka Rafajová v kategorii Pečující osoba a Emílie Smrčková a Věra Straková v kategorii Pěstoun.

Pečující osobou se rozumí ten, kdo pečuje v domácím prostředí o blízkého člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých (bez ohledu na věk a diagnózu). Nejedná se tedy o profesi pečovatele. Pěstounem se rozumí osoba (příbuzná či jiná fyzická), která přijala na základě soudního rozhodnutí do pěstounské péče nezletilé dítě/děti a výkon této péče v době podání návrhu trvá. Pěstounem se rovněž rozumí osoba, která byla zařazena krajským úřadem do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a vedení v evidenci krajského úřadu v době podání návrhu trvá.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam