Rekonstrukce silničního nadjezdu ve Zlíně přišla na téměř 53 milionů korun

foto: ŘSZKfoto: ŘSZK
foto: ŘSZK
Co se děje 28. 12. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍN - Přestože měla rekonstrukce silničního nadjezdu ve Zlíně v Gahurově ulici definitivně skončit až v roce 2018, po stavební stránce už je také velká investiční akce hotova. Stavební náklady zde dosáhly částky 52,6 milionu korun, serveru Zlin.cz to uvedl za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

Rekonstrukce zlínského nadjezdu v Gahurově ulici patřila v letech 2016 a 2017 k největším investičním stavbám na krajské silniční síti. Její realizace byla náročná také z důvodu silného dopravního zatížení v centru krajského města, musela se proto uskutečnit po částech bez úplné uzavírky frekventované městské dopravní tepny.

Opravy se dotkly mostu (nadjezdu u autobusového nádraží ve Zlíně) včetně komunikace na něm a části silnice III/49016. Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu je 454 metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru.

"Rekonstrukce mostu spočívala v celkové obnově mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění mostu, v sanaci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Stavba musela řešit i úpravu původních inženýrských sítí umístěných na mostě a v navazujících úsecích silnice, úpravu trakčního vedení a veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úpravu světelného dopravního signalizačního zařízení," poznamenal Cekota. Současně byla provedena rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 s místní komunikací Vodní v délce 54 metrů. Zde a rovněž na navazujícím úseku silnice směrem na Mladcovou a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů byly vyměněny asfaltobetonové vrstvy vozovky. Původní šířkové a směrové uspořádání silnice zůstalo zachováno.

Konečná cena za tuto zakázku činí 52,636 milionu korun včetně DPH. Stavba byla financována s využitím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše dotace IROP z fondů EU dosahuje úrovně 85 % uznatelných nákladů, dalších 5 % prostředků poskytuje státní rozpočet. Zbývající náklady hradí Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny během léta 2016.

Důvodem rozsáhlé opravy nadjezdu byl zhoršující se technický stav nosné konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu a nevyhovující stav povrchu vozovky, který má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986. Podle dopravních průzkumů po něm projede každý den přes 21 500 vozidel.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam