Kraj poskytne dotace na zajištění bezpečnosti na silnicích a přechodech pro chodce

foto: kr-zlinsky.czfoto: kr-zlinsky.cz
foto: kr-zlinsky.cz
Co se děje 30. 12. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Programu BESIP Zlínského kraje. Na projekty, které se budou v roce 2018 z tohoto programu realizovat, je v krajském rozpočtu vyčleněna částka 1 590 000 korun, uvedla serveru Zlin.cz mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

„Chceme prostřednictvím tohoto programu zlepšit přehlednost přechodů pro chodce a míst pro přecházení a zajistit jejich řádnou viditelnost. Zároveň nám jde o zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků a samozřejmě také nezbytnými preventivními vzdělávacími, informačními a volnočasovými aktivitami," upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek. „Částka, kterou letos na program uvolňujeme, je nevyšší od roku 2015, kdy se Zlínský kraj začal systematičtěji zabývat problematikou bezpečnosti silničního provozu včetně dotační podpory. Zatímco v roce 2015 kraj uvolnil 80 tisíc korun, vloni to byla částka 1 268 369 korun a letos jsme vyčlenili ještě o 322 tisíc více," dodal náměstek Botek.

Vedení kraje si od programu BESIP slibuje zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu, snížení nehodovosti a počtu úmrtí a těžkých zranění na přechodech pro chodce, místech pro přecházení a pozemních komunikacích, zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí na pozemních komunikacích formou dopravně inženýrských opatření při respektování ochrany životního prostředí za současného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Program bude realizován ve třech dotačních titulech. První je nazvaný Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti. Žadateli mohou být obce. Výše podpory je 40 000 až 80 000 korun. Obce mohou žádat také o druhý dotační titul, Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření. V tomto případě je výše podpory 40 000 až 150 000 korun. Třetí dotační titul nese název Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Žadateli mohou být obce, příspěvkové organizace, církevní a právnické osoby, nadace a fondy, spolky a zájmová sdružení právnických osob. Výše podpory se bude pohybovat od 5 000 do 40 000 korun.

Žádosti o dotace bude možné začít předkládat od 22. ledna 2018 a příjem žádostí bude ukončen 8. března 2018 ve 12.00 hodin.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam