Město Zlín vyhrálo soudní spor s Bytovým družstvem Podlesí

ilustrační foto: oficiální stránky městailustrační foto: oficiální stránky města
ilustrační foto: oficiální stránky města
Co se děje 13. 1. 2018 | Autor: Irena Frolová

ZLÍN - Bytové družstvo Podlesí (BD Podlesí) musí na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně zaplatit městu Zlínu částku téměř 1 644 000 korun. Jde o uhrazení splátek půjček použitých k výstavbě šesti bytových domů, kterou představenstvo BD Podlesí odmítalo splatit, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Kromě částky 1,644 milionu korun musí BD Podlesí uhradit úroky z prodlení. Soud zároveň nařídil bytovému družstvu uhradit městu Zlínu i náklady na soudní řízení ve výši téměř 200 tisíc korun. Rozhodnutí dosud není pravomocné.

„Výsledek soudu vítáme. Je pro nás dalším krokem k rozklíčování sporů mezi městem a představenstvem BD Podlesí. Město Zlín již také odpovědělo na všechny otázky vyplývající z nedávné členské schůze BD Podlesí. V následujících dnech zašleme jeho představenstvu i návrh dvou nezávislých auditorů, abychom společně vybrali jednoho, který provede audit kompletního účetnictví ze všech dostupných podkladů, jak bylo schváleno na členské schůzi. Krok po kroku tak pokračujeme k cíli, kterým je především narovnání majetkových poměrů mezi BD Podlesí a městem Zlínem a poskytnutí jistoty současným nájemníkům o možném budoucím odkupu bytů, které užívají," konstatoval náměstek primátora Jiří Korec, který se touto záležitostí zabývá.

Rozhodnutí o povinnosti uhradit půjčku je již třetím soudním rozhodnutím v krátké době, které se dotýká bytového družstva a města Zlína. Radnice vyhrála ve druhé polovině loňského roku i proces s Pavlem Sekulou, předsedou BD Podlesí, který ji zažaloval kvůli tvrzení, že dlouhodobě odmítá předložit ke kontrole účetnictví BD Podlesí za roky 2006 až 2015. Okresní soud ve Zlíně dal za pravdu městu, Pavel Sekula se proti jeho rozhodnutí odvolal. Neúspěchem Pavla Sekuly skončila také jeho žaloba na náměstka primátora Ondřeje Bětáka. Předseda BD Podlesí se domáhal toho, aby se představitel města zdržel výroků, že BD Podlesí manipuluje s finančními prostředky a nevydává účetnictví. Okresní soud požadavek předsedy BD Podlesí odmítl, i v tomto případě Pavel Sekula podal proti rozhodnutí odvolání.

Město Zlín má velký zájem složitou situaci v BD Podlesí vyřešit. „Družstevníci žijí řadu let v nejistotě, jak to bude s jejich bydlením, což nás mrzí. Soud na druhou stranu potvrdil, že předseda představenstva bytového družstva nepostupuje správně. Jde o určitý vzkaz družstevníkům. Ty peníze z úroků, a vlastně i na soudní výlohy, mohlo bytové družstvo vynaložit smysluplněji, třeba na další zkvalitňování bydlení svých členů," konstatoval Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínské radnice.

Město Zlín si nechalo zpracovat analýzu, jak ve věci BD Podlesí dále postupovat. Na jejím základě, pokud nedojde k dohodě, podá další žalobu. „Tou by se město domáhalo podílu na zisku za roky 2014 a následující," uvedla Pavla Šafaříková, která je pověřená vedením Odboru právního magistrátu.

Radnice má také k dispozici analýzu, ze které vyplynulo, že BD Podlesí by mělo městu Zlínu také vyplatit jen za roky 2003 až 2006 částku ve výši asi 710 tisíc korun. Tato částka byla ze strany města již zažalována. Auditor vybraný BD Podlesí a městem Zlínem také zkontroluje hospodaření bytového družstva, jehož vydání se předseda představenstva bytového družstva Pavel Sekula dlouhodobě bránil a které v nedávné době dle vlastních slov „zrekonstruoval."

Kvůli komplikovaným vztahům s Pavlem Sekulou město začalo komunikovat přímo s členy Bytového družstva Podlesí. „Průběžně jim zasíláme dopisy, ve kterých je s největší pečlivostí informujeme o vývoji situace a deklarujeme snahu s nimi vyřešit problémy, které se nedaří vyřešit představenstvu BD Podlesí," objasnil náměstek primátora Ondřej Běták.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam