Desítky milionů chce kraj investovat do silnic ve Zlíně, Karolince a Těšánkách

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
Co se děje 19. 2. 2018 | Autor: Frolová Irena

ZLÍNSKÝ KRAJ – Tři nové investiční záměry v oblasti dopravy v celkové výši téměř 60 milionů korun schválila Rada Zlínského kraje. Schválené akce řeší rekonstrukci silnice mezi zlínskou místní částí Vršava a sídlištěm Jižní Svahy, přestavbu mostu v Karolince a opravu průjezdního úseku obce Těšánky, informoval server Zlin.cz Jan Vandík ze zlínského hejtmanství.

"Se všemi těmito stavbami chceme začít ještě v první polovině letošního roku. Zatímco akce v Karolince a Těšánkách budeme financovat plně z našeho rozpočtu, případně z rozpočtu naší příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, pro rekonstrukci silnice ve Zlíně chceme využít spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu," informoval náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Silnice III/49018: Zlín, Vršava – Jižní Svahy je v havarijním technickém stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost dopravy. Proto se má rekonstruovat její úsek mezi sídlištěm Jižní Svahy a napojením na silnici II/490 v místní části Vršava v celkové délce 1 712 metrů. Odstraněn bude havarijní stav povrchu vozovky, položena ložní a obrusná vrstva a vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka vozovky na kategorii S 9,5. Také se upraví krajnice a připojení stávajících místních a účelových komunikací, obnoví se silniční příkopy, pročistí se betonové žlaby a stávající propustky. „Přilehlá opěrná zeď v délce 79 metrů bude očištěna a obložena kamenným obkladem. V rámci stavby bude řešeno i trvalé vodorovné a svislé dopravní značení," popsal Vandík.

Stavební práce budou probíhat po polovinách vozovky, tak, aby tudy projely pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 tuny a vozy Integrovaného záchranného systému. Doprava pro těžší vozidla bude vedena po objízdné trase. Pokládka obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase. Celkové náklady odhaduje kraj na 24,084 milionu korun. Předpokládaný termín realizace je květen 2018 až prosinec 2018.

Předmětem další investiční akce je stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku obce Těšánky a celková přestavba mostu ev. č. 432-016 před začátkem obce Těšánky směrem od Zdounek. Celková délka úseku je 926 metrů. Šířkové a směrové uspořádání silnice zůstane zachováno. Pouze se obnoví obrusná a ložná vrstva, silničních příkop, upraví se dva zastávkové pruhy osobní linkové dopravy a odvodní se povrch vozovky. Bude vybudován nový levostranný zpevněný příkop z betonových tvárnic v délce 218 metrů za nově osazenou obrubou, který bude zaústěn do stávající horské vpusti. Předmětem stavby bude také demolice mostu ev. č. 432-016 a výstavba mostu nového, včetně rekonstrukce navazujících úseků silnice II/432 v délce 93 metrů. Navíc se upraví koryto Divockého potoka a přestaví se stávající propustek za křižovatkou včetně zaústění do Divockého potoka.

Během prací bude vybudována pravostranná provizorní komunikace včetně přemostění potoku. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách se zachováním provozu všech vozidel. Dopravu budou řídit semafory. Celkové náklady mají být 21,878 milionu korun; předpokládaný termín realizace je červen 2018 až duben 2019.

Stavba silnice III/48711: Stanovnice, most ev. č. 48711-5 řeší kompletní přestavbu mostu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/48711 o celkové délce 138 metrů, v místní části města Karolinky – Stanovnici. Most je v nevyhovujícím stavu a má nedostatečnou kapacitu mostního otvoru. Zatopí se už při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady se už nedají odstranit pouhou údržbou, je proto nutná neodkladná přestavba mostu. Stávající most bude odstraněn a na stejném místě se postaví nový, jednopólový, šikmý most o délce přemostění 10,16 metru, který převede silnici bez chodníků. Součástí stavby bude opevnění břehů koryta v blízkosti mostu, stavba nového propustku v délce 15 metrů a přeložka sdělovacího vedení.

Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/48711. Doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice v délce 81,68 metru. Souběžně s přestavbou mostu bude město Karolinka realizovat stavební úpravy připojení dvou sjezdů a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přeložku sdělovacího vedení. Celkové náklady jsou 12,078 milionu korun; předpokládaný termín realizace: duben 2018 až květen 2019.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam