Ministři výstavbu vodního díla na Zlínsku podporují

Foto: Jiří BalátFoto: Jiří Balát
Foto: Jiří Balát
Co se děje 8. 3. 2018 | Autor: Irena Frolová

VLACHOVICE - Ministr životního prostředí i ministr zemědělství vyjádřili podporu chystanému vodnímu dílu ve Vlachovicích na Zlínsku. Serveru Zlin.cz to řekl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Vodní dílo ve Vlachovicích se má stát významnou zásobárnou vody ve Zlínském kraji, sloužit má rovněž k nadlepšování minimálních průtoků v korytě pod nádrží, ochraně před povodněmi, sportovnímu rybolovu, rekreaci i odběru vody pro jiné účely, například zemědělství. Investorem bude státní podnik Povodí Moravy, příprava vodního díla probíhá na základě usnesení české vlády ze srpna 2016.

„Ministr životního prostředí i ministr zemědělství vyjádřili tomuto projektu svoji podporu a doporučí proto vládě, aby ještě v březnu schválila pokračování přípravy této pro kraj velmi důležité stavby," uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Vzhledem k důležitosti plánované stavby schválila minulý týden Rada Zlínského kraje uzavření smlouvy na podporu její realizace. Kromě kraje a státního podniku Povodí Moravy se ke smlouvě připojí také obce ležící v blízkosti plánované stavby, dále zástupci zemědělských podniků a vlastníci lesů. „Po vyhodnocení nezbytných podkladových studií a posudků zohledníme záměr výstavby vodního díla Vlachovice v nejbližší aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, a to jeho zařazením jako veřejně prospěšné stavby," sdělil dále Josef Zicha.

V současnosti existují dvě varianty budoucí podoby vodního díla. První počítá s menší nádrží s výškou hráze 34 metrů, plochou zátopy 156,9 hektaru a celkovým objemem 18,5 milionu m3. Druhá pak s větší nádrží s výškou hráze 40 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým objemem 29,1 milionu m3 (pro srovnání objemy jiných nádrží: Karolinka – 7,39 milionu m3, Slušovice – 9,9 milionu m3, Brněnská přehrada – 17,7 milionu m3). V uplynulých dnech zaznělo, že bude po dohodě a na základě ekonomičnosti nádrže podporována druhá varianta (oproti první variantě přináší nárůst objemu nádrže o 57 % při nárůstu plochy nádrže o 35 %).

Aktuálně probíhá předprojektová příprava akce, během níž je zpracovávána podrobná technická studie, prováděn inženýrsko-geologický průzkum a další důležité průzkumné práce. Prováděny jsou rovněž analýzy vlivu záměru na životní prostředí. Podle investora dojde k předání kompletní studie v průběhu roku 2019. Pro informování veřejnosti o připravovaném vodním díle jsou zřízeny webové stránky, které spravuje Povodí Moravy.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam