Silničáři opraví vozovku z Luhačovic na Kladnou-Žilín

Ulice Hradisko v Luhačovicích (Foto: archiv ŘSZK)Ulice Hradisko v Luhačovicích (Foto: archiv ŘSZK)
Ulice Hradisko v Luhačovicích (Foto: archiv ŘSZK)
Co se děje 24. 5. 2018 | Autor: Irena Frolová

LUHAČOVICE - Rekonstrukce čeká letos 650 metrů dlouhý úsek silnice, která stoupá z centra Luhačovic k městskému hřbitovu a směřuje na Kladnou-Žilín. Bude zde vybudována také 56 metrů dlouhá opěrná zeď a náklady přesáhnou 10 milionů korun, serveru Zlin.cz to oznámil za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

„Úsek silnice, jehož rekonstrukci jsme připravili, je v Luhačovicích důležitou přístupovou cestou k centrálnímu městskému sportovišti, ke hřbitovu a současně spojuje Luhačovicko s oblastí Bojkovicka," řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Oprava vozovky začne v místě křižovatky se silnicí II/492, konec je v místě u zdi městského hřbitova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 650 metrů.

Rekonstrukce spočívá v odfrézování živičných vrstev vozovky v tloušťce 100 milimetrů a v jejich nahrazení novými vrstvami. V místech s nedostatečnou únosností podloží bude provedena jeho sanace. Stejná konstrukce vozovky bude zhotovena i v místech rozšíření ve směrových obloucích vozovky o malých poloměrech. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky a podélným odvodňovacím proužkem o šířce 250 milimetrů podél betonových obrub, který bude tvořen betonovou přídlažbou v betonovém loži.

Součástí stavby je osazení levostranné betonové silniční obruby podél silnice II/496, dále vybudování levostranné opěrné zdi v délce 56 metrů s dvěma řadami pilot. Trámec bude opatřen ocelovým svodidlem. V úseku o délce 120 metrů bude nestabilní svah stabilizován zajištěním odvodnění paty svahu. Dále bude provedeno nové osazení trvalého svislého dopravního značení.

Před zahájením stavebních prací dojde ke zrušení nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupu na svahu nad silnicí. Toto vedení nahradí společnost E.ON novou přeložkou - protlakem pod silnicí. Souběžně se stavbou ŘSZK bude město Luhačovice rekonstruovat chodník, pokládat nové obruby a realizovat napojení místních komunikací a vjezdů.

Oprava komunikace vyjde na10,112 milionu korun včetně DPH. Silniční stavba bude financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 28. května a dokončeny budou nejpozději do 30. listopadu. Rekonstrukce úseku si vyžádá částečné uzavírky po polovinách vozovky s rozdělením na tři úseky. Při stavbě pilotové stěny bude jízdní pruh dočasně rozšířen položením železobetonových silničních panelů.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam