Povodí Moravy opraví koryto Hážovického potoka

Co se děje 9. 8. 2018 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Povodí Moravy chystá opravu koryta Hážovického potoka na katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm, Tylovic, Hážovic, Vigantic a Hutiska. Stavba za 23,5 milionu korun bude v celkové délce 7,28 kilometru, sdělil serveru Zlin.cz mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce se uskuteční po etapách z důvodu ochrany zvláště chráněných živočichů. Rozvržení prací Povodí Moravy předloží poté, co ho obdrží od zhotovitele díla. Vše by mělo být hotové na konci příštího roku. „Stavba zahrnuje nezbytné opravy příčných staveb v korytě toku, jako jsou stupně a prahy, břehových opevnění a opěrných zdí na území města Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice a Hutisko-Solanec,“ uvedl ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podle něj jsou konstrukce v havarijním stavu. „Jejich další užívání ohrožuje stabilitu koryta i přilehlé zástavby. V rámci opravy tak budou vybourány a nahrazeny novými konstrukcemi se stejnými návrhovými parametry. Na pohledové plochy jednotlivých konstrukcí se použije lomový kámen z lokálních zdrojů,“ řekl Gargulák.

S ohledem na rozmnožování a raný vývoj mladých jedinců dotčených druhů chráněných živočichů se práce rozdělí do etap. „Hlavní stavební práce zasahující do zvodnělé části koryta toku budou realizovány pouze v období od 1. července do 30. září a ostatní práce menšího charakteru v době od května do září,“ informoval Chmelař.

Před zahájením jednotlivých etap pracovníci v součinnosti s lidmi ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy a Českého rybářského svazu, místní organizací Rožnov pod Radhoštěm, přemístí chráněné druhy živočichů nad zdroje zakalení toku zemními pracemi.

Stavba si vyžádá několik dočasných omezení. Po dobu prací na opravě 50 metrů dlouhé opěrné zdi v Rožnově pod Radhoštěm bude nutná jednostranná uzavírka komunikace III. třídy z Rožnova do Solance. Řízení provozu vyřeší svislé dopravní značky. Příjezdové komunikace ke stavbě dočasně zpevní panely, po dokončení se vše uvede do původního stavu. Vlivem stavby se také dočasně zvýší hluk a prašnost, nemělo by to ale překročit hygienické limity.

Část nákladů v celkové výši 23,5 milionu korun pokryje dotační program ministerstva zemědělství na podporu opatření u drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Zbylou část uhradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam