Elektrizace železniční trati z Otrokovic do Vizovic má začít za dva roky

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Co se děje 6. 9. 2018 | Autor: Irena Frolová

OTROKOVICE - Přibližně pětadvacetikilometrový úsek železniční trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi projde v následujících letech významnou rekonstrukcí. Modernizace trati by měla začít v roce 2020, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Jedním z důvodů chystané rekonstrukce je technicky a morálně zastaralý stav železniční trati. Poslední rozsáhlá oprava, která umožnila zvýšit traťovou rychlost až na 60 kilometrů za hodinu, byla provedena v letech 1962 až 1963. Součástí opravy byla i výměna některých mostních objektů. Elektrizace trati Otrokovice - Vizovice bude navazovat na již modernizovaný II. traťový železniční koridor.

„Ministerstvo schválilo variantu, ve které se jedná o plné zdvoukolejnění trati v úseku železniční stanice Otrokovice - železniční stanice Zlín střed. Z pohledu dopravní technologie se jedná o variantu optimální, která umožňuje konstrukci všech požadovaných tras a je i z pohledu provozu stabilní a dostatečně robustní vůči provozním nepravidelnostem. Zároveň bude traťová rychlost zvýšena až na 100 km/h," řekl Martin Hryzbil ze Správy železniční dopravní cesty. Dále doplnil informace, že železniční stanice Otrokovice bude po přestavbě disponovat plnou peronizací s mimoúrovňovým přístupem. Na základě posouzení návrhu řešení stanice je možné konstatovat, že v budoucnu umožní kapacitně zvládnout předpokládaný rozsah osobní i nákladní dopravy.

„V současné době intenzivně pracujeme na přípravě stavby spočívající v zajištění nezbytných podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Také jsme zahájili majetkoprávní přípravu stavby a rozbíhají se práce na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Samotnou realizaci stavby předpokládám v letech 2020 - 2024," upřesnil Martin Hryzbil.

Během stavby by měly vzniknout tři mimoúrovňové křižovatky. Mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice I/55 Otrokovice bude řešeno výstavbou tunelu. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, město Otrokovice je pouze účastníkem řízení. „Přesto, že jsme pouze v roli účastníka řízení, snažíme se v maximální míře prosadit oprávněné požadavky města potažmo jejich obyvatel tak, aby stavba samotná i její provádění měla minimální vliv na život obyvatel v Otrokovicích. Zkapacitnění železniční trati Otrokovice - Vizovice vítáme s ohledem na menší hluk, prašnost, posílení železniční dopravy na úkor automobilové a zjednodušení dopravních toků v kvítkovické křižovatce svedením vlakových souprav do tunelu," dodal otrokovický starosta Jaroslav Budek.

 

Mohlo by vás zajímat

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam