Město Holešov vydává přelomovou publikaci

foto: město Holešovfoto: město Holešov
foto: město Holešov
Co se děje 15. 9. 2018 | Autor: Irena Frolová

HOLEŠOV - Už několik desetiletí si holešovští vlastivědní pracovníci a osvícení představitelé města uvědomovali, že Holešov nutně potřebuje vydat moderní soubornou publikaci o jeho vývoji a dějinách. Teď ta doba nastala, informovala server Zlin.cz Hana Helsnerová z holešovské radnice.

Doposud existovaly takové knihy jen dvě. První od Eduarda Pecka vyšla v roce 1892 pod názvem Okresní hejtmanství holešovské a druhá od Pavla Kvasničky – Holešovský okres – vyšla v roce 1929. Obě tyto knihy, i když nakladatelství GARN vydalo před několika lety jejich reprint, jsou těžko dostupné a samozřejmě již dávno překonané. Přesto je zejména Kvasničkův Holešovský okres dodnes hlavním pramenem pro poznání historie našeho města.

"Úkolu iniciovat vydání nové souhrnné knihy o Holešově se ujal zejména obnovený Vlastivědný kroužek Holešov a především díky jeho předsedovi, Ing. J. Dúbravčíkovi, se podařilo dosáhnout toho, že v roce 2015 Rada města Holešova jmenovala komisi pro přípravu a vydání souhrnné reprezentativní publikace o Holešově, v roce 2016 pak vybrala zpracovatele – Muzejní a vlastivědnou společnost Brno - a zastupitelstvo města Holešova v tomtéž roce schválilo prostředky na vydání tohoto zásadního díla. Vlastní redakce knihy se ujal za Muzejní a vlastivědný spolek Brno Zdeněk Fišer," vysvětlil Karel Bartošek. Radou města jmenovaná komise, složená z holešovských vlastivědných pracovníků a historiků, vedená předsedou - starostou města Mgr. R. Seifertem - a zejména jejím jednatelem Mgr. P. Chvátalem se aktivně zapojila do přípravy publikace a navrhovala už výběr autorů jednotlivých kapitol zejména z řad mladých, ale vysoce erudovaných vědců a badatelů. Podařilo se složit dvaceti šesti členný špičkový autorský tým, který do jara 2018 připravil rozsáhlé a zcela zásadní dílo. Holešovská komise přitom podrobně vyhodnocovala návrh každého příspěvku, dostávala se často do ostré diskuse s redakcí knihy a zejména aplikovala do publikace vynikající znalost místních podmínek, vztahů a reálií.
Díky opravdu mimořádnému pracovnímu nasazení autorů, redakce i holešovské komise se podařilo vytvořit nesmírně rozsáhlou (592 stran, 3 mapové přílohy a CD), vyčerpávající a objevnou publikaci, složenou z pěti částí a 31 kapitol, s řadou unikátních barevných ilustrací, historických fotografií, rekonstrukcí, plánů a map. Kniha obsahuje podrobný souhrnný obraz celé historie města, jeho urbanistického a stavebního vývoje, přírodních poměrů, archeologických nálezů, národopisné situace, samostatné kapitoly o vývoji židovské obce, o historii hudby, školství, paměťových institucí, sportu, o řemeslech a cechovním zřízení, o náboženském vývoji ve městě, o městských symbolech, správním vývoji města, o nejvýznamnějších osobnostech, o vývoji místních částí, holešovskou bibliografii a přehled hlavních dat historie města. Podrobný historický vývoj je zpracován do roku 1989, vývoj města po roce 1989 do současnosti je zachycen formou kalendária.
Kniha obsahuje velké množství zcela nových poznatků a dokonce objevů (často učiněných při badatelské činnosti autorů, spojené s její přípravou, tedy zcela nových a doposud nepublikovaných), které v mnoha směrech zásadně mění pohled na významné části historie a vývoje našeho města. Díky své komplexnosti a objevnosti se na několik desetiletí jistě stane základním zdrojem poznání o městě Holešově.
Poprvé bude reprezentativní kniha představena a nabídnuta k prodeji za zvýhodněnou cenu v den oslavy Dne české státnosti 27. 9. 2018 v Masarykově parku.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam