Kraj proplatil škody způsobené medvědem

Ilustrační foto (Foto: Miroslav Dvorský)Ilustrační foto (Foto: Miroslav Dvorský)
Ilustrační foto (Foto: Miroslav Dvorský)
Okno do kraje 10. 1. 2019 | Zdroj: Jan Vandík

ZLÍNSKÝ KRAJ - Náhrada škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, byla krajským úřadem vyplacena dalším pěti žadatelům, a to v celkové výši 75 658 korun. Celkově tak vyplacené odškodné vzrostlo na 163 008 korun a rozděleno bylo mezi 12 žadatelů. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na ovcích, kozách, včelstvech, úlech a jiném majetku.

„Kromě těchto dvanácti jsme však v polovině prosince evidovali ještě dalších čtrnáct oprávněných žádostí o finanční kompenzaci v souhrnné výši 184 950 korun. K jejich proplacení by mělo dojít během měsíce ledna,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Všechny evidované škody způsobil medvěd ve Zlínském kraji v období od 13. září do 30. listopadu 2018.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam