Továrna budoucnosti, výroba blíže zákazníkům

Zdroj: Pixabay.comZdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com
Firemní partner 11. 10. 2019 | Zdroj: Jaroslav Janečka

ČESKÁ REPUBLIKA - Růst významu informačních a komunikačních technologií, výrazné posílení trhu se systémy průmyslových automatizací, přesunování výrob blíže cílovým trhům, úbytek jednoduchých manuálních činností, hlad po talentech a větší důraz na energetickou efektivitu. Tak může – velmi zjednodušeně – vypadat budoucnost průmyslu. I to vyplývá z analýzy věnující se inovacím v konstrukčních činnostech zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR.

Továrna budoucnosti

Výrobní společnosti se přizpůsobují stále více digitální technologii a transformují své výrobní procesy. Továrna budoucnosti – Factory of Future – může být široce definována jako budoucí pohled na vzájemně propojený výrobní hodnotový řetězec zahrnující informační a komunikační technologie a automatizační technologie: software bude komplexně propojovat a spravovat distribuované tovární prostředky. Vestavěné datové kolektory ve zpracovatelských centrech budou propojeny s podnikovými systémy s různými funkcemi, což umožní obousměrnou výměnu dat v reálném čase a plnou kontrolu kvality výroby.

Near-shoring

Trend Near-shoring – tedy zdroje blíže koncovému trhu – začíná dynamicky posilovat již nyní. Týká se přesunu obchodních i produkčních aktivit firem do zemí, které jsou geograficky a kulturně bližší a vykazují podobnou kvalitu práce a ekonomickou strukturu jako země, ve které domovská firma sídlí. Důsledkem je snižování produkčních nákladů a zlepšování služeb. A rostoucí počet výrobců si uvědomuje, že fyzická blízkost výrobních operací a trhu může mít významný dopad na celkovou konkurenceschopnost firmy.

Energetická efektivita

Výrobní firmy na celém světě sledují z důvodu své konkurenceschopnosti efektivitu svých výrobních procesů. Firmy aktivně zkoumají, testují a zavádějí nové zdroje energie, materiály, technologie zpracování a logistické strategie, aby se staly energeticky a zdrojově efektivnější a zároveň snížily svou uhlíkovou stopu a náklady na materiály. S postupným zlepšováním a rozsáhlými investicemi firmy snižují dopad svých aktivit na životní prostředí. Zavádění technologií a procesů pro snižování energetických nároků a pro optimalizaci vztahu mezi vstupními zdroji a výstupními produkty by mělo vést k růstu udržitelnosti v každé fázi životního cyklu výrobku.

Poptávka po talentech

Zpracovatelský průmysl se nadále vyvíjí a roste, zejména díky dalším světovým megatrendům, jako je zrychlující se globalizace, technologický pokrok a demografické změny. Tyto faktory zase vedou k poptávce po vyšších dovednostech v průmyslových odvětvích. Ve vyspělých ekonomikách se firmy snaží realizovat znalostně náročnou výrobu a k tomu využívají dostupné vysoce kvalifikované experty. Na rozvíjejících se trzích je dostupnost vysoce kvalifikované pracovní síly nízká. Nedostatek vysoce kvalifikované a flexibilní pracovní síly ovlivňuje konkurenceschopnost firem a brání jim v zavádění inovací.

Aditivní výroba

Aditivní výroba – 3D tisk – může zásadně změnit celý hodnotový řetězec a pravděpodobně povede k novým formám a metodám v rámci dodavatelského řetězce.

Bude mít významný dopad na výrobu s malým objemem a vize domácí 3D tiskárny může vytvořit přímou vazbu firem na konečného zákazníka, včetně odstranění logistického řetězce. Vyřízení objednávky produktu může probíhat jako odeslání datového souboru na 3D tiskárnu, která bude schopna tisknout vysoce kvalitní statické i dynamické objekty.

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam