Hotel pro psy, hotelové služby

Hotel pro psyKapacita: 11 kotců

Provozní doba: 8.00 - 18.00 každý den

Rezervace: na tel.: 577 244 444

Podmínky pro přijetí psa na hotel:

 • K hotelovému ustájení budou přijímána zvířata prokazatelně zdravá - jen s platnou kompletní vakcinací potvrzenou očkovacím průkazem, tj. u psa vzteklina, parvoviroza, psinka, hepatitida, leptospiroza, (v očkovacím průkaze je nálepka DHPPiL+R), kotcový kašel (v očkovacím průkaze je nálepka Pneumodog)
 • odčervení
 • tyto veterinární úkony nesmí být mladší 21 dní a starší 1 roku v případě vakcín, starší 2 měsíců v případě odčervení
 • Do hotelového ustájení nebude přijímáno zvíře nadmíru agresivní.
 • Nepřijímáme březí a háravé feny, štěňata do 3 měsíců věku a psi s chronickým onemocněním (epileptici, kardiaci,...)

Ceník

Velikost psa Cena pobytu za den
Malé plemeno (do 10 kg) 180 Kč
Střední plemeno (10-25 kg) 210 Kč
Velké plemeno (od 25 kg) 240 kč

Ceny včetně DPH.

Při předání zvířete bude sepsán protokol, ve kterém

Majitel svým podpisem stvrzuje, že :

 • pes je klinicky zdráv, netrpí nemocemi infekčního charakteru a nemá žádnou chronickou či skrytou nemoc, v případě feny že není březí a nehárá
 • bere na sebe možné riziko, že pobyt zvířete v jiném prostředí může mít u citlivého jedince nepříznivý vliv na jeho psychický stav, což se může projevit až po převzetí zvířete z hotelu
 • se seznámil s Provozním řádem hotelu (přiložen níže)
 • byl seznámen s Ceníkem hotelových služeb a zaplatí předem 100% zálohu celého požadovaného pobytu zvířete v hotelovém zařízení
 • bere na vědomí, že pokud si z hotelu nevyzvedne psa ve sjednaném termínu, vyplývají pro něho zvláštní důsledky uvedené v Provozním řádu hotelu
 • v případě, že pes nebude navakcinován proti kotcovému (psincovému) kašli, tak nenese provozovatel hotelu odpovědnost za zdravotní následky v případě onemocnění svěřence touto infekcí v průběhu hotelového pobytu
 • v případě nepředvídaných zdravotních komplikací během hotelového pobytu si majitel hradí veterinární péči sám

Provozovatel se zavazuje, že:

 • v péči o svěřeného psa bude dodržovat ustanovení Provozního řádu hotelu včetně příloh
 • veškeré konání kolem ubytovaného psa bude prováděno přísně v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání
 • bude pečlivě dohlížet na plnění zvláštních požadavků majitele k umístění psa v hotelu dojednaných v přejímacím protokolu

Soubory ke stažení

Provozní řád psího hotelu (DOC)