Kvůli opravě silnice musejí v Novém Hrozenkově zbourat hospodu

foto: ŘSZKfoto: ŘSZK
foto: ŘSZK
Co se děje 20. 7. 2017 | Autor: Irena Frolová

NOVÝ HROZENKOV - V nejbližších letech se v Novém Hrozenkově bude rekonsruovat silnice a kvůli tomu musí jít nyní k zemi bývalý hostinec Na Vranči. Serveru Zlin.czto za krajský úřad řekla Renata Janečková.

Demolice bývalého hostince je nutná proto, aby bylo možné provést opravu silnice II. třídy podle současných technických norem. Stará hospoda totiž stála příliš blízko u silnice, právě začíná. Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatí za demolici 2,7 milionu korun.

Před zahájením demoličních prací je nutné vyklidit všechny budovy (zařízení pro ubytování, lednice, televizory, monitory, koberce, množství pytlů s textilem, papírový, dřevěný a kovový odpad aj.). Teprve poté přijde na řadu samotné bourání. Součástí zakázky je také demolice vedlejších objektů budovy, a to zděného skladu, septiku a oplocení. Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí, částečně ručně a částečně strojně. Stávající stavba je zděná s různými druhy zastropení, sedlovou střechu tvoří dřevěný krov s plechovou krytinou. Veškerý odpad bude nakonec zlikvidován. Přípojky inženýrských sítí budou odpojeny jejich vlastníky. Septik bude zasypán vybouraným materiálem z budovy hostince, jeho vyčerpání zajistí na vlastní náklady původní vlastník těsně před zasypáním. Místo demolice bude dočasně oploceno, a to z bezpečnostních důvodů.

Demoliční práce budou zahájeny 24. července a jejich ukončení se předpokládá do konce září. Během realizace prací bude silniční provoz v blízkosti staveniště v jednom jízdním pruhu řízen dopravním značením a světelným signalizačním zařízením.

"Demolice bývalého ubytovacího hostince je podmínkou budoucí rekonstrukce silničního průtahu v Novém Hrozenkově. Objekt hospody včetně pozemku pod stavbou vykoupil v roce 2016 Zlínský kraj, okolní pozemky vykoupil městys. Příslušný stavební úřad byl požádán o vydání územního rozhodnutí pro rekonstrukci přilehlého dvoukilometrového úseku silnice. Její osa bude posunuta dále od stavby na opačné straně vozovky, kde nyní dřevěný balkon vyčnívá nad jízdní pruh. Podél komunikace vybuduje městys nové chodníky. Pro rekonstrukci silnice chceme využít prostředky evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení vlastní rekonstrukce silnice předpokládáme v letech 2018 až 2019," upřesnil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam