Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

Foto: Jiří BalátFoto: Jiří Balát
Foto: Jiří Balát
Co se děje 21. 9. 2017 | Autor: Irena Frolová

ZLÍNSKÝ KRAJ - Výsledky soutěže O keramickou popelnici ukázaly, že v rámci Zlínského kraje nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Serveru Zlin.cz to za tiskové oddělení kraje sdělil Jan Vandík.

Soutěž O keramickou popelnici letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve Starém Městě.

"Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015," upřesnila Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

I tentokrát byly do soutěže zařazeny všechny obce a města, zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM. Nejdůležitějšími kritérii pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a také počet tříděných komodit. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel patří i letos první příčka obci Rymice, druhá Rajnochovicím a třetí Nedachlebicím. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Bořenovice, následují Kunkovice a Haluzice.

Na slavnostním vyhlášení získali zástupci nejlepších obcí stylové keramické miniatury popelnic, věcné ceny a také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získaly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku si odnesly 10 tisíc korun.

"Celkové výsledky Zlínského kraje zůstávají sice pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu ale vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Před 12 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů," připomněla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.

Ocenění se dočkali také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Mezi městy nad 10 000 obyvatel se nejvíce dařilo Uherskému Hradišti, kde každý z občanů k dalšímu využití odevzdal průměrně 13 kg elektrozařízení. V kategorii do 10 000 obyvatel vyhrálo stejně jako vloni Staré Město (5,6 kg na jednoho obyvatele), mezi obcemi do 2 500 obyvatel zvítězily Buchlovice (7 kg na obyvatele). Další ocenění získaly i obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na jednoho obyvatele).

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam