Z náměstí v Kelči zmizí žulové kostky

Původní povrch vozovky v Kelči (Foto: archiv ŘSZK)Původní povrch vozovky v Kelči (Foto: archiv ŘSZK)
Původní povrch vozovky v Kelči (Foto: archiv ŘSZK)
Co se děje 2. 10. 2017 | Autor: Frolová Irena

VSETÍNSKO - Ještě v tomto roce během podzimního období bude zahájena i dokončena nová drobnější silniční investice v Kelči. Zhruba za 1,4 milionu korun zde budou nahrazeny dva dlážděné úseky silnice v celkové délce 96 metrů živičným povrchem, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

Předmětem díla je stavební úprava dvou úseků silnice II/439 před a za náměstím ve městě Kelči v délce 37 a 59 metrů. Stavební úprava dvou úseků silnice spočívá ve výměně dlážděné vozovky za živičnou. Takzvaná přídlažba bude provedena z dvouřádku ze žulových kostek. Stávající štípané kamenné obrubníky v úseku č. 1 budou nahrazeny řezanými kamennými. V úseku č. 2 budou zpětně využity stávající kamenné obrubníky.

"Původní čtyři vpusti budou výškově upraveny v návaznosti na novou obrusnou vrstvu. V úseku č. 1 bude doplněna jedna nová levostranná vpusť, v úseku č. 2 budou doplněny tři nové vpusti. Přilehlé chodníky a zpevněné plochy se zámkovou nebo mozaikovou dlažbou dotčené stavebními úpravami silnice budou předlážděny do původního stavu, mimo stávající chodník v úseku č. 1, kde bude původní zámková dlažba nahrazena mozaikovou dlažbou," citovala Janečková odbornou zprávu silničářů s tím, že řezané kamenné obrubníky a mozaikovou dlažbu dodá město Kelč.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 1,359 milionu korun včetně DPH. Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny i dokončeny ještě v podzimním období roku 2017.

Pro zajištění dopravní obsluhy náměstí v Kelči bude doprava řízena světelně. Zcela uzavřená bude cesta jen v době, kdy se bude pokládat živičná vrstva. Naproti tomu při pracích na druhém opravovaném úseku bude muset být silnice II/439 uzavřena a stanovena objížďka po silnici II/439 na vjezdu do Kelče po silnicích III/4387, III/43921, III/43919 a po silnici II/439 zpět do Kelče.

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam