Hradiště zprovoznilo Internetovou encyklopedii města

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Uherské Hradiště)Ilustrační foto (Foto: MěÚ Uherské Hradiště)
Ilustrační foto (Foto: MěÚ Uherské Hradiště)
Co se děje 5. 12. 2017 | Autor: Irena Frolová

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B. B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem spustilo Internetovou encyklopedii města Uherské Hradiště. Ta nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí města Jan Pášma.

Internetovou encyklopedii zřídilo město u příležitosti letošního 760. výročí od založení města. Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí je také obrazový materiál.

Vyhledávání je komfortní a velmi snadné. Protože není v lidských silách dostat všechny informace do encyklopedie najednou, budou tematické okruhy dále rozšiřovány v závislosti na možnostech a zapojení dalších autorů.

Historie královského města Uherské Hradiště je mimořádně bohatá a sahá do dávné minulosti. V uplynulých desetiletích byla vydána řada publikací, které historii města zaznamenávají. Poslední z nich vyšla před 10 lety u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě v podobě knihy Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. I když se od té doby neobjevily žádné nové zásadní poznatky z dějin města, jeho historie pokračuje dál a události, k nimž došlo od roku 2007, nebyly dosud přehledně zaznamenány.

„Už nyní jsme do encyklopedie umístili tisíce záznamů. Nová hesla a další záznamy budou doplňovány průběžně. Jedná se o nikdy nekončící práci," upřesnil ředitel Knihovny B. B. Buchlovana a hlavní koordinátor projektu Radovan Jančář.

Pro tvorbu Internetové encyklopedie dějin města vznikl kolektiv autorů zahrnující historiky, archiváře, knihovníky a IT odborníky a radnice dala jejich činnosti s nadšením zelenou.

„Historii města tvoří každý z nás. A proto také každý musí mít přístup k informacím, které jsou ověřené, kvalitní a dostupné z pohodlí domova. Jsem hrdý, že město takovouto službu může zájemcům o historii nabídnout," konstatoval starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště zakoupilo potřebný software. Organizačně zaštiťuje práce na encyklopedii Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, jejíž pracovníci se rovněž podílejí na zpracování záznamů, spolupracujícími institucemi jsou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Státní okresní archiv Uherské Hradiště. Autoři věří, že se také mezi uživateli encyklopedie a občany města najdou zájemci, kteří budou chtít svými znalostmi přispět k rozšiřování jejího obsahu.

„Podobnou, opakovanou zkušenost už máme z jiných aktivit, kdy jsme díky veřejnosti získali v podstatě unikátní informace, dokumenty či obrazový materiál. Zájemci z řad obyvatel města, pamětníků a sběratelů jsou tedy velmi vítáni," vyjádřila se historička Blanka Rašticová.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam