Jak zlepšit pracovní uplatnění lidí s postižením – tím se zabývala krajská konference

Foto: Jiří BalátFoto: Jiří Balát
Foto: Jiří Balát
Co se děje 24. 6. 2018 | Autor: Frolová Irena

ZLÍN – O tom, jak zlepšit podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením v době, kdy je velmi nízká nezaměstnanost a naopak citelně chybí pracovníci napříč obory, se radili účastníci Krajské konference o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

Konference se uskutečnila ve Zlíně pod záštitou radní Zlínského kraje Michaely Blahové a po obsahové stránce program připravila Národní rada osob se zdravotním postižením.

"Těší mě velký zájem o tuto konferenci, protože tématu zaměstnávání občanů s určitým zdravotním postižením je potřebné věnovat pozornost zvláště nyní, kdy se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 2,5 procenta. Zaměstnavatelé možná stále vidí překážky větší, než ve skutečnosti jsou a bariéry spočívají víc v rovině mentální, než fyzické. Je zapotřebí jít naproti tomu, aby se vytvářely možnosti pro uplatnění všech, kdo chtějí a mohou pracovat," řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Podle Jana Uherky, předsedy Krajského výboru Národní rady osob se zdravotním postižením, je nutné ctít fakt, že práce jako možnost seberealizace zásadním způsobem přispívá k důstojnosti člověka, k utváření jeho identity a k jeho emancipaci. A netýká se to jen lidí s fyzickým hendikepem. "Podle hrubých odhadů dnes jedna třetina dospělé populace užívá psychofarmaka. Lidé si různá antidepresiva často pořizují i bez konzultace s odborným lékařem, protože se bojí stigmatizace. Ovšem nárůst civilizačních a psychiatrických nemocí je také nutné zohlednit, aby člověk mohl naplno využít svého potenciálu, upozornil Uherka.

O integraci osob se zdravotním postižením hovořil Pavel Ptáčník z Úřadu vlády České republiky, stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením přednesl předseda této organizace Václav Krása, o zaměstnávání osob v Centru služeb a podpory Zlín promluvil ředitel Milan Antoš.

Místopředseda Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením Karel Rychtář řekl, že neexistuje relevantní evidence těch, kdo pracují, a přitom mají nějaké zdravotní postižení. Technická podpora, jako jsou zdravotní pomůcky či bezbariérové vstupy, se za poslední léta rapidně zlepšila, avšak to, co celospolečensky potřebujeme, je individuální přístup k lidem se změněnou pracovní schopností. "V České republice je do zaměstnávání osob se zdravotním postižením stále málo zapojen veřejný i podnikatelský sektor a společenská odpovědnost firem zdaleka u nás nefunguje tak, jako v západním světě," uvedl Karel Rychtář.

 

Mohlo by vás zajímat

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam