Malého supa ze Zlína odchovají náhradní rodiče v pražské zoo

archiv Zoo Zlínarchiv Zoo Zlín
archiv Zoo Zlín
Co se děje 1. 7. 2018 | Autor: Irena Frolová

ZLÍN - Několikadenní mládě supa mrchožravého, které přišlo na svět ve zlínské zoo, si odvezli chovatelé z pražské zoo. O jeho odchov se postará pražský náhradní rodičovský pár, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

Při chovech vzácných a ohrožených druhů zvířat často hraje významnou a klíčovou úlohu úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami, a to nejen v České republice a na Slovensku, ale také v rámci celého světa. Zoo Zlín je na tomto poli aktivní již řadu let. Skvělým příkladem je dlouhodobá spolupráce mezi Zoo Zlín a Zoo Praha v chovu supů mrchožravých a následném vypouštění odchovaných mláďat do volné přírody.

Zlínská zoo patří v chovu supů mezi velmi úspěšné chovatelské instituce. V její kolekci najdeme sedm druhů supů – supy bělohlavé, Rüppellovy, himálajské, hnědé, mrchožravé, chocholaté a supy kapucíny. V loňském roce navíc dosáhla mimořádného úspěchu. Poprvé v historii chovatelé rozmnožili pět ze sedmi chovaných druhů supů. Supi mrchožraví se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 2007, letošní mládě je již devátým vylíhnutým mládětem.

„Sup mrchožravý je ve velké části svého původního evropského areálu prakticky vyhubený, případně velmi vzácný. Každé odchované mládě je tak důležité, protože může významně přispět k rozšíření volně žijící populace. Proto jsme se s pražskou zoo dohodli na následující spolupráci. První snůšku u našich supů mrchožravých odebereme, vejce umístíme do líhně a mláďata krátce po vylíhnutí předáme k odchovu do pražské zoo. Po odebrání vajec totiž náš rodičovský pár snese další snůšku a postará se o vylíhnuté mládě. Můžeme tak získat daleko větší počet mláďat, která následně zamíří do volné přírody," popsal vzájemnou spolupráci ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Zlínští chovatelé již v roce 2014 do „pěstounské péče" předali mládě supa mrchožravého, naopak v roce 2012 se zlínský rodičovský pár staral o pražské mládě.

„Spolupráci mezi zoo považuji za nesmírně důležitou a přínosnou. Platí to nejen v případě supů, ale samozřejmě i u dalších druhů zvířat. A pokud tato spolupráce pokračuje i v posílení a záchraně volně žijící populace, je to společné naplnění jednoho z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody," zdůraznil ředitel Horský.

Kromě repatriace supů mrchožravých se zlínská a pražská zoo aktivně účastní i projektu společnosti Green Balkans a lokálních bulharských ochranářských organizací zaměřeného na vypouštění supů bělohlavých do horských oblastí Bulharska. Celý projekt probíhá pod záštitou VCF (mezinárodní nezisková organizace na ochranu evropských druhů supů) a BirdLife International (Světová asociace ochranářských organizací na záchranu ptačích druhů). „Bulharským kolegům jsme předali již devět supů bělohlavých odchovaných ve zlínské zoo. Tím však příběh našich supů zdaleka nekončí. V loňském roce došlo na středním Balkáně k prvnímu hnízdění volně žijících supů po téměř 50 letech. Jedním z aktérů byla právě samička, kterou jsme v roce 2012 předali do Bulharska k vypuštění. To, že se v lidské péči vylíhnutý sup úspěšně zapojil do reprodukce ve volné přírodě, pro nás znamená splnění chovatelského snu," zhodnotil velký úspěch ředitel Roman Horský. Obě dvě zoologické zahrady se navíc v loňském roce společně zapojily do dalšího významného projektu. Tím je ochrana kriticky ohrožené volavky císařské v Bhútánu.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam