Veletrh práce a vzdělávání: letos poprvé i ve Zlíně

Ilustrační foto (Foto: Jiří Balát)Ilustrační foto (Foto: Jiří Balát)
Ilustrační foto (Foto: Jiří Balát)
Okno do kraje 6. 9. 2018 | Zdroj: Redakce

ZLÍNSKÝ KRAJ - Nejen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, ale i pro kariérové a výchovné poradce a širokou veřejnost bude na podzim letošního roku ve Zlíně připraveno setkání, kde budou mít všichni zúčastnění příležitost získat informace důležité k rozhodnutí o budoucím zaměstnání nebo o výběru střední školy. Návštěvníci budou mít možnost komunikovat s významnými zaměstnavateli Zlínského kraje, získají přehled o aktuální situaci na pra­covním trhu a dozví se požadavky pro studium na konkrétních středních školách.

„Rozhodnutí o další profesní dráze patří k těm nejdůležitějším v životě, a proto vítám a podporuji všechny aktivity, které mohou při tomto kroku být žákům i jejich rodičům nápomocny,“ řekl Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro oblast školství.

Podle průzkumů z roku 2012 se ukázalo, že účast na aktivitách kariérního rozvoje zlepšuje u dětí vnímání smyslu školní docházky. Největší pozitivní dopad přitom měly kariérní rozhovory se školním poradcem a účast na veletrzích práce. A podle analýzy britské nadace Vzdělávání a zaměstnavatelé z roku 2016 mladí lidé mohou vydělávat více, pokud během školních let absolvují pohovory o kariérním zaměření. Jako nejvhodnější načasování se přitom uvádí věk 14 let. 

Dne 4. - 5. října se bude konat v Kon­gresovém centru ve Zlíně Veletrh práce a vzdělávání, kterého se jako vystavovatelé zúčastní střední školy Zlínského kraje, atraktivní zaměstnavatelé a další partnerské spolupracující organizace.

Hlavní program bude soustředěn ve Velkém sále Kongresového centra, kde budou umístěny stánky vystavovatelů. V Malém sále bude probíhat doprovodný program, který bude zájem­ce seznamovat s kroky při zavádění prvků duálního sys­tému vzdělávání, s tématy Akčního plánu Paktu zaměst­nanosti, budou zde probíhat bloky rozhovorů na téma polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji a další aktivity určené pro odbornou veřejnost.

Ve čtvrtek 4. října bude Veletrh otevřen od 10 do 18 hodin, v pátek od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Veletrh zabezpečuje Krajská hospodářská komora a Zlínský kraj jako nositel projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje a vzdělávání pro úze­mí Zlínského kraje. Mezi spolupracující organizace patří i Úřad práce Zlínského kraje, který se zařadí také mezi vystavovatele.

Podobné akce menšího rozsahu a se zaměřením na technické vzdělávání se uskuteční také v těchto místech a termínech: Technický jarmark v Rožnově pod Radhoštěm (27. 9.), Valašském Meziříčí (12. 10.) a Vsetíně (19. 10.), v Uherském Hradišti (9. 11.) a v Uherském Brodě (16. 11.).

 

Mohlo by vás zajímat

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam