V Otrokovicích schválili schodkový rozpočet

Budova otrokovické radnice (Foto: Zlin.cz)Budova otrokovické radnice (Foto: Zlin.cz)
Budova otrokovické radnice (Foto: Zlin.cz)
Co se děje 17. 12. 2017 | Autor: Irena Frolová

OTROKOVICE - Plánované investice na příští rok s předpokladem čerpání dotací. To je hlavní příčinou schodkového rozpočtu na rok 2018, který schválili na svém zasedání členové Zastupitelstva města Otrokovice, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Romana Stehlíková.

„Celkové příjmy činí 519, 244 milionu korun. Celkové výdaje činí 557,21 milionu korun. K vyrovnání schodku rozpočtu, budou v roce 2018 použity zůstatky na účtech města a zlepšené hospodářské výsledky z minulých období, zejména z roku 2015 a roku 2016," upřesnil vedoucí ekonomického odboru Jaroslav Dokoupil.

Příjmy jsou tvořeny především výnosy z daní (sdílené daně, místní poplatky), nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a dotacemi od různých poskytovatelů. Nejvyšší je částka daňových příjmů.

Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální oblasti, oblasti zdravotnictví, školství, sportu, kultuře a zájmové činnosti. „Nejvyšší položkou běžných výdajů tvoří náklady na to, na co je město zřízeno dle Zákona o obcích, tzn. výkon přenesené působnosti státu a výkon samosprávy," přiblížil Jaroslav Dokoupil.

Další částí výdajů rozpočtu města je část nazvaná kapitálové výdaje, i když se vžil spíše pojem investice. Rozpočet města na rok 2018 se zvyšuje v investicích o 163,391 milionu korun, který je způsoben předpokladem realizace investic s podílem získaných dotací na investiční akce. Přiznání či nepřiznání dotací podstatně ovlivní výši realizovaných investic v roce 2018. Z minulého období město splácí dva investiční úvěry, které byly v minulém období čerpány na investiční akce. Celkový nesplacený zůstatek úvěrů k datu 30. 11. 2017 činil 30,010 milionu korun, což činí 5,57 % z rozpočtu. Tyto úvěry jsou neustále snižovány v souladu se sjednanými úvěrovými podmínkami. „Na příští rok plánujeme realizaci celé řady investičních akcí a u většiny z nich budeme žádat o poskytnutí dotací. Například již dnes máme přiznanou dotaci na zateplení DDM Sluníčko, Domova s pečovatelskou službou na Trávníkách a azylového domu Nový domov. O další budeme usilovat. Plánujeme například rekonstrukci mostu přes železniční trať na Nadjezdu nebo bezbariérovou úpravu zastávek MHD," sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam