První doktorandkou Fakulty humanitních studií zlínské univerzity se stala handicapovaná studentka

Magdalena Hanková (Foto: UTB)Magdalena Hanková (Foto: UTB)
Magdalena Hanková (Foto: UTB)
Co se děje 13. 6. 2018 | Autor: Irena Frolová

ZLÍN - Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně má první absolventku doktorského studijního programu v oboru Pedagogika. Nejvyššího stupně vysokoškolského studia dosáhla handicapovaná studentka Magdalena Hanková, serveru Zlin.cz to za fakultu sdělila PR manažerka Petra Svěráková.

Magdalena Hanková nejvyššího stupně vysokoškolského studia dosáhla po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě své dizertační práce, ve které se zabývala sociálními potřebami integrovaných žáků s tělesným postižením v prostřední střední školy. Vzhledem k tomu, že je sama fyzicky handicapovaná, byla pro ni volba tématu jasná. „Věnovat se sociálním a emocionálním potřebám žáků s tělesným postižením a jejich začlenění do běžného vzdělávacího prostředí je velmi důležité," podotkla Magdalena Hanková.

Magdalena je absolventskou bakalářského i magisterského studia na Fakultě humanitních studií UTB, Ústavu pedagogických věd, takže univerzitní prostředí dobře znala, včetně nároků, které jsou na studenty kladeny. Jak uvedla po obhajobě, pokračovat ve studiu bylo pro ni přirozenou volbou.

„Fakulta mi vytvářela po celou dobu studia optimální podmínky, a přesto, že jsem fyzicky handicapována a pohybuji se především pomocí vozíku, vždy se našlo řešení, i když byla například pracovna doktorandů ve vyšším patře bez výtahu. Dnes jsou tyto otázky bezpředmětné, protože fakulta sídlí ve dvou bezbariérových moderních budovách, které jsou pro mne bezproblémově dostupné. Během studia jsem se setkávala se vstřícným a rovnocenným přístupem k mé osobě, měla jsem možnost i vycestovat a pravidelně aktivně vystupovat na vědeckých konferencích doma i v zahraničí," konstatovala Magdalena Hanková.

O kvalitách dizertační práce svědčí také skutečnost, že o práci a výzkumná zjištění z ní vyplývající projevila zájem Kancelář veřejného ochránce práv, která se touto problematikou v kontextu práv osob se zdravotním postižením aktuálně rovněž zabývá.

V současné době se Magdalena uchází o pracovní pozici na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně a pokud bude úspěšná, bude moci uplatnit znalosti a dovednosti nabyté v rámci studia během své další profesní dráhy.

 

Mohlo by vás zajímat

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam