Prague Stuckists

  • Datum konání: Čt 31. 01. 2019
  • Čas konání:
  • Místo konání: Galerie Slováckého muzea
  • Vstupné: dle platného ceníku
Výstavy ZL

Brněnská skupina s pražským názvem a mezinárodním dosahem

Výtvarná skupina Prague Stuckists, kterou tvoří polovina umělců z Moravy a polovina z Čech (Robert Janás, Igor Grimmich, Lukáš Orlita, Marek Slavík, Tomáš Spevák, Jan Spěváček), se soustředí na klasickou malbu a fotografii. Ukazuje, že současné umění nemusí být jen konceptuální, ale může mu rozumět i obyčejný divák. Prague Stuckists založil Robert Janás v roce 2004 původně jako pobočku mezinárodního stuckistického hnutí. Členové skupiny vystavovali u nás i v zahraničí (Velká Británie, USA, Německo, Japonsko). Výstava ve Slováckém Muzeu je nejrozsáhlejší výstavou skupiny od výstavy v Muzeu města Brna v roce 2016.