Jógová terapie

  • Datum konání: Čt 05. 01. 2017
  • Datum ukončení: St 28. 06. 2017
  • Čas konání: 18.10
  • Místo konání: Zlín
  • Vstupné: 90 Kč
Ostatní sporty ZL

Jógový program vycházející z výuky základních vývojových pozic, které blahodárně obnovují regeneraci těla a rozvíjejí vhodné pohybové návyky. Vhodné pro všechny, kteří cítí potřebu pracovat na zlepšení kondice. Využijeme míčkování i válcování. Práce s dechem, vlastním tělem a vědomou pozorností obnovuje základní přirozené pohybové vzorce, které pak umožňují optimální pohyb i v běžných lekcích různých stylů jógy. Délka lekce 70 minut. Místo konání: Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín. Tel.: 605 527 605