Trénink paměti

  • Datum konání: Po 20. 03. 2017
  • Datum ukončení: Út 11. 04. 2017
  • Čas konání: dle termínů
  • Místo konání: 14|15 Baťův institut - Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně
  • Vstupné:
Přednáška ZL

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá na jaře 2017 kurz s názvem Trénink paměti. Kurz obsahuje dva přednáškové cykly Trénink paměti - začátečníci a Trénink paměti - pokročilí.

Základní kurz Trénink paměti – začátečníci proběhne v termínech: 20. 3. 2017, 27. 3. 2017, 3. 4. 2017 a 10. 4. 2017 v čase 10:00 – 11:30 nebo 17:00 – 18:30.

Cyklus nastíní používání komplexních paměťových strategií (asociace, vizualizace) ve spojení s paměťovými technikami; je zaměřen na zvládnutí mnemotechnik. Cílem je, aby klient uspěl, ověřil si, že jeho paměť je stále funkční. Zároveň by měla být naplněna potřebnost sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky.

Kurzovné: 300 Kč (za celý cyklus)

Více informací o cyklu zde.

Pokračovací kurz Trénink paměti – pokročilí proběhne v termínech: 21. 3. 2017, 28. 3. 2017, 4. 4. 2017 a 11. 4. 2017 v čase 9:30 – 11:00 nebo 17:00 – 18:30.

Pokračovací kurz je zaměřen na ty, kteří absolvovali kurz základní. Budeme rozšiřovat používání paměťových strategií a procvičovat mnemotechniky na dalších příkladech. Náplní bude rozšířit a více procvičit techniky z předcházejícího kurzu. Kurz nabídne také setkávání účastníků předcházejících kurzů a poznání dalších metod, kterými jsme se v předcházejícím cyklu kurzů věnovali jen okrajově nebo je jen nastínili.

Kurzovné: 300 Kč (za celý cyklus)

Více informací o cyklu zde.

Na akce je nutné se předem přihlásit: osobně u výpůjčního pultu ve 2. podlaží, na telefonu 573 032 508, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz.