Jiří Kolář: Aristokrat umění – Legenda světové koláže

  • Datum konání: St 20. 09. 2017
  • Datum ukončení: Ne 26. 11. 2017
  • Čas konání:
  • Místo konání: 14|15 Baťův institut
  • Vstupné:
Výstavy ZL

Výstava představí významného básníka a výtvarníka.

Výstava ze soukromé sbírky představí významného básníka, výtvarníka, experimentátora, přední osobnost české kultury. Jiří Kolář spoluzaložil Skupinu 42., byl organizátorem neoficiální české literatury 50. let a věnoval se posléze výtvarné tvorbě, ve které dosáhl světového věhlasu. Od 60.let se soustředil na metodu koláže, vytvořil nové varianty této techniky (chiasmáž, muchláž, proláž, roláž). Jako signatáři Charty 77 mu československé úřady odmítly prodloužit vízum a Jiří Kolář zůstal ve francouzském exilu. Zde žil se svou ženou Bělou až do roku 1998, kdy se vrátil zpět do vlasti. Naši expozici doplňujeme řadou rukopisných fragmentů, z nichž některé se přímo vyjadřují k jeho vlastnímu výtvarnému dílu, rukopisy jsou zapůjčené z Památníku národního písemnictví v Praze.

Vernisáž výstavy: 19. 9. v 17.00 hod.