Přednáška „Yerkesova observatoř, Mt. Wilson a Mt. Palomar“

  • Datum konání: Po 19. 02. 2018
  • Datum ukončení: Po 19. 02. 2018
  • Čas konání: 19.00
  • Místo konání: Hvězdárna Zlín
  • Vstupné: 50 Kč
Přednáška ZL
George Ellery Hale se zasloužil o tři ve své době největší dalekohledy, kterými byly učiněny nejvýznamnější astronomické objevy dvacátého století. Stavba všech tří observatoří ale spočívala vždy také ve vybudování nového vědeckého pracoviště, které nedisponovalo jen tím jedním "největším dalekohledem na světě". Všechny tři astronomické legendy byly současně komplexními ústavy, na nichž pracovali ti nejlepší astronomové své doby a jejichž objevy nasměrovaly astronomii k dnešnímu bouřlivému rozkvětu.