Přednáška, Ing. Pavel Cagaš, Ph.D. : Jak se chytá světlo — polovodičové detektory v astronomii

  • Datum konání: Po 03. 02. 2020
  • Čas konání: 19:00
  • Místo konání: hvězdárna Zlín
  • Vstupné: 50 Kč
Přednáška ZL

Experiment je základním stavebním kamenem přírodních věd – bez experimentálního potvrzení má sebekrásnější teorie jen nevalnou cenu. V astronomii ale až na naprosté výjimky nemůžeme experiment sami provést. Astronomie zkoumá objekty jako jsou planety, hvězdy, galaxie nebo i celý vesmír a je odkázána na pozorování dějů, které se v daném okamžiku odehrávají bez našeho přičinění nebo naplánování. Proto má pozorování a pozorovací technika v astronomii zcela klíčovou úlohu a podíváme-li se do dějin astronomie, rozhodující skoky v našem poznání vesmíru jsou vždy spjaty s novou technikou pozorování. Posledním skokem bylo zavedení polovodičových detektorů světla a naše znalosti vesmíru od té doby přibývají závratným tempem. Proč tomu tak je, jak polovodičové detektory světla pracují a co přináší astronomům se pokusí shrnout tato přednáška.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x