Spor lázní a města Luhačovice rozhodne až soud

Akciová společnost Lázně Luhačovice se s městem Luhačovice na financování údržby lázeňského areálu nedohodla, proto se obrátí na soud. Předmětem sporu mezi lázněmi a vedením Luhačovic je kdo a za kolik má udržovat lázeňský park, jehož pozemky vlastní lázně, ale jsou zcela bezplatně užívány veřejností včetně hostů jejích konkurentů.

Akciová společnost vynakládá bez investic na úpravy parků a zahrad 4-6 mil. korun ročně v závislosti na potřebách konkrétního roku. Navíc v roce 2014 investovala akciová společnost z vlastních zdrojů na revitalizace lázeňského areálu (především zeleně) 8 mil. korun. Město však dosud na tento účel nepřispívalo ani korunu. Po opakovaných výzvách zastupitelé města nabídli akciové společnosti spoluúčast pouze 1,5 mil. korun a jen za dvě třetiny pozemků, které jsou veřejným prostranstvím. Nabídka byla navíc pouze na dobu do konce roku 2017 a s podmínkou, že dalších 500 000 Kč bude spoluúčast Lázní Luhačovice, a.s. Informoval o tom generální ředitel lázní Eduard Bláha.

,,Byli jsme připraveni akceptovat i příspěvek pouhých 2,5 mil. Kč za stávající rozsah veřejného prostranství. Město ale ve svém posledním postoji nabídlo jen 1,5 mil. Kč za dvě třetiny pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, a na pouhý rok. To považujeme za nic neřešící návrh. Jde o sumu, která stačí na „oprašování“, ale je naprosto nedostatečná pro zastavení chátrání komunikací v areálu. Roční odklad definitivního řešení by navíc naší společnosti sebral dalších promlčených 8 mil. Kč, které by si areál jistě zasloužil. Jen za loňský rok jsme do městské pokladny přinesli spolu s daněmi 10 milionů korun, z toho lázeňské taxy činily 6,2 milionu korun, ale na údržbu parku nesměřovala z této částky ani koruna,“ upozornil E. Bláha.

Dodal, že zda je roční nárok 8 mil. Kč oprávněný, vysoký nebo naopak nízký bude muset určit soud, ale zástupci akciové společnosti jsou přesvědčeni, že jen taková nebo ještě vyšší suma dokáže lázeňskému parku vrátit jeho lesk opravami komunikací, atd.

,,V nich je obrovský vnitřní dluh a díky nim vypadá toto zásadní území vedle chodníků v obytné zástavbě města Luhačovice nebo komunikací okolo přehrady jako chudá příbuzná, ačkoliv právě tento lázeňský park považují všichni za skutečné Luhačovice. Pravě to ukázal třeba luhačovický díl televizního seriálu České televize Národní klenoty, který z celých Luhačovic prezentoval jen toto území a stavby v něm. Podle statistik mají Luhačovice až dvacetinásobně vyšší přínos z cestovního ruchu než jiná turisticky exponovaná místa. Lázeňský park a stavby v něm jej potencují naprosto zásadním způsobem, což by se mělo v péči o něj i výši náhrady za jeho veřejné užívání projevit. Pro představu menší lázeňské město Poděbrady, které vybírá na lázeňské taxe 1/3 luhačovického výběru, financuje údržbu tamního polovičního lázeňského parku ročně 6 miliony korun,“ vysvětlil E.Bláha.

Dále upozornil na to, že požadavek společnosti na účast města na údržbě není nový. Poslední, ale už důrazný, požadavek na narovnání této situace byl osobně i písemně předložen v lednu 2016. Šlo o výzvu k uzavření nájemní smlouvy a uhrazení nájmu a výdajů lázní za poslední 3 roky zpětně (v té době ale nebyla nájemní smlouva sjednána, a tak se mluvilo o náhradě či bezdůvodném obohacení). Nájem a výdaje vyčíslil soudní znalec v úhrnu mezi 7-8 miliony ročně, a tento posudek byl městu předán spolu s výzvou.

,,Naše výzva z ledna 2016 se opírá o ustálenou judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu. V případech, kdy je soukromý pozemek využíván jako veřejné prostranství, je vlastník pozemku toto omezení svých vlastnických práv povinen strpět, ale náleží mu náhrada odpovídající nájmu daných ploch. Následně je obec či město povinno s touto osobou takovou nájemní smlouvu uzavřít a potom i toto prostranství udržovat,“ řekl E.Bláha.

Provoz lázeňského parku, jeho rozvoj i údržbu financuje výhradně akciová společnost Lázně Luhačovice. Práce provádí částečně sama, ale z větší části je nakupuje od několika dodavatelů. Nejvýznamnějším z nich jsou Technické služby města. ,,Město Luhačovice nikdy v novodobé historii neneslo žádné náklady spojené s jeho provozem, ačkoliv má z jeho existence přímý i nepřímý prospěch. Informace o tom, že město nenese náklady, ale není zcela přesná. Město neneslo a odmítalo, nejprve zcela a nyní částečně, nést náklady na péči o zeleň, úklid, výsadbu či pořízení mobiliáře. Na druhé straně přitom už řadu let nese kompletní náklady na osvětlení těchto ploch i na odvoz odpadu. Jde o zvláštní paradox, kterých v celé záležitosti najdeme víc,“ upozornil E.Bláha.

Podle něho je dalším paradoxem, že pro město vybírá společnost skoro 2/3 ze všech poplatků (loni celkem město vybralo 10 mil. Kč), ale její lůžkový fond přitom nereprezentuje ani 1/3 z kapacity Luhačovic, což svědčí o nedůsledném výběru lázeňské taxy v ostatních kapacitách a chybějících zdrojích města. Navíc akciová společnost je největším soukromým organizátorem veřejného kulturního programu v Luhačovicích, na propagaci Luhačovic vynakládá největší prostředky, její hosté v místních obchůdcích a provozovnách nechají nejvíce peněz, jejich přítomnost tvoří nejvíc sekundárních i terciálních pracovních míst. Navíc na vlastní náklady spravuje veřejná pítka pramenů. Areál užívají obyvatelé, jednodenní návštěvníci a jeho existence podporuje rozvoj i prosperitu celého města. Právě ono jej ve svém statutu i regulačních dokumentech označuje za centrum relaxace a odpočinku, aniž ale pro něj poskytlo jedinou lavičku apod. Přitom lázně za posledních 25 let vynaložily na údržbu areálu téměř 150 milionů korun.

,,S výzvou na uzavření nájemní smlouvy a výplatu náhrady (i zpětně) se pro toto zásadní nepochopení musíme obrátit na soud. Nedlužíme to jen sobě, ale zejména areálu a Luhačovicím, které jej potřebují pro udržitelnost svého turistického úspěchu a zachování atraktivity dostat do nejlepší kondice a zatím to nevidí. Neznamená to ale, že bychom péči o areál zastavili, ani že bychom vypověděli smlouvu Technickým smlouvám. Práce pro nás dělají dobře i za slušnou cenu a ani přes uvedenou žalobu není zájmem naší společnosti město nebo jeho pověst jakkoliv poškozovat a už vůbec nechceme ohrozit nadcházející sezónu,“ zakončil E.Bláha.

--> --> --> --> -->