Sláva modrotisku! Na seznamu UNESCO přibyl slovácký poklad.

Česko, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Tyto země spojil společný zájem o zápis modrotisku na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A tak se taky ve středu 28. 11. 2018 stalo, při zasedání mezivládního výboru na Mauriciu.

O modrotisku slyšel snad každý. Spousta z nás ale netuší, čím je ta „modrá vzorovaná látka“ tak specifická. Jedná se totiž o poměrně složitý proces výroby. Pro zhotovení zdobené látky je zapotřebí dřevěných nebo kovových forem, pomocí nichž je vytvořen požadovaný vzor. Tento vzor je pokryt speciální hmotou, která zajišťuje, že krytá místa nebudou zabarvena. Až po vytvoření kompletního vzoru se látka namáčí do indigové lázně pro obarvení. Jedná se o metodu „negativního tisku“. Je to pro Vás těžko představitelné? Nevadí, zajeďte se o výrobě modrotisku něco přiučit na vlastní oči.

Jsme velmi pyšní, že právě u nás na Slovácku se nachází modrotisková dílna. Najdeme ji v obci Strážnice, kde ji v roce 1906 vybudoval Cyril Joch. Jeho pokračovatelem byl syn František, po něm zase jeho syn, František Joch mladší, a tak se rodině podařilo udržet toto řemeslo dodnes.

Po domluvě budete moci nahlédnout přímo do dílny, kde vznikají skvosty nesčetných vzorů. S dílnou je spojen i obchůdek, kde můžete nakoupit jak hotové výrobky, tak modrotiskovou metráž. „Své výrobky dodáváme především českým zákazníkům, ale značnou část tvoří i slovenští odběratelé a to jak z řad veřejnosti, tak i folklorních souborů, pro které hledáme co nejvěrnější podobu jejich původních krojových součástek, stejně jako v případech souborů moravských. Spolupracujeme také s celou řadou módních návrhářů a designerů jak českých, tak slovenských. Ze zahraničních zemí je to Rakousko, Německo, Polsko, Švédsko, USA, Kanada a v neposlední řadě Japonsko, kde je o český modrotisk velký zájem.“ svěřila se pravnučka zakladatele dílny Cyrila Jocha a neteř Františka Jocha, Jitka Binderová.

A jak vnímají takový úspěch, jako je zapsání na seznam UNESCO ti, kteří se zasluhují o nošení této dlouholeté tradice? „Zápis na seznam nám samozřejmě udělal velkou radost. Vnímáme jej jako ocenění práce nejen naší, ale celých generací našich předků a příležitost ke zvýšení informovanosti veřejnosti o této starobylé technice. Pan Joch, který v současné době v dílně již spíše vypomáhá radou, byl potěšen stejně, jako všichni ostatní.“ řekla Jitka Binderová, jednatelka firmy Arimo, spol. s r. o., jejíž součástí je také dílna Strážnický modrotisk.

„Rádi se také zúčastňujeme jarmarků pořádaných v rámci nejrůznějších folklorních slavností či akcí, umožňujeme zájemcům prohlídky dílny s vysvětlením technologie výroby modrotisku a spolupracujeme s organizátory workshopů, které občas pořádáme i přímo v naší dílně.“ dodala paní Binderová.

Nám nezbývá než popřát, ať se ve Strážnici i nadále tomuto tradičnímu, nyní již světovému řemeslu daří.

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’162372′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2195‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚162372‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>