Kraj chystá integrovanou dopravu, cestujícím přinese řadu výhod

ZLÍNSKÝ KRAJ -  Velké a komplexní změny v regionální autobusové i železniční dopravě s sebou přinese Integrovaná doprava Zlínského kraje neboli „Z“, jejíž zavedení chystá Zlínský kraj.

„Cestující se mohou například těšit na více autobusových i železničních spojů, rozšíření víkendového provozu na území celého kraje i na to, že na jednu cestu jim bude stačit zakoupit si jen jednu jízdenku bez ohledu na to, kolikrát budou přestupovat, a to i z vlaku na autobus nebo naopak,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. „Zetko“ dále přinese zpřehlednění a zjednodušení systému veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

Nastaven bude nový způsob číslování linek a tarifních zón s cílem zpřehlednit linkový systém a mít pro každou linku unikátní trojmístné označení. To umožní cestujícím snadno a rychle určit, kam je daná linka doveze, aniž by museli znát přesné trasování každého konkrétního spoje. Jízdní řády budou postaveny na intervalové dopravě v pravidelně se opakujících, snadno zapamatovatelných časech odjezdů. Ty přitom budou voleny tak, aby bylo zajištěno maximum možných přípojů mezi linkami i druhy dopravy.

Odstraněn bude i nevhodný souběh mezi jednotlivými druhy dopravy. Nemělo by se tedy již stávat, že ve stejný čas vyrazí na stejnou trasu zároveň vlak i autobus a poté vznikne „hluché místo“. Nové jízdní řády totiž budou nastaveny tak, aby se naopak vlaky s autobusy navzájem doplňovaly a v průběhu dne byla dopravní obslužnost pokryta rovnoměrně.

V rámci projektu „Z“ – Integrované dopravy Zlínského kraje – je připraveno rozšíření linek železniční osobní dopravy. Současný zaužívaný systém by měl být doplněn o nová přímá spojení. Jde zejména o spojení ze Slovácka do krajského města a z Rožnovska směrem do Valašských Klobouk. Na těchto trasách dnes cestující i třikrát přestupují, nově zde bude možnost využít přímých vlakových spojů. Zlínský kraj na přípravě integrované dopravy spolupracuje se svojí organizací Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje. Podobně jako jinde, také u nás dojde k výraznému posílení úlohy této organizace.