Rada schválila opravy silnic a mostů za 154 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Celkem osm nových investičních záměrů schválila Rada Zlínského kraje. Jde o investiční akce za zhruba 154 milionů korun na silnicích druhé a třetí třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

„Všechny tyto akce by měly být zahájeny ještě v první polovině letošního roku. Přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Silnice III/36741: Kvasice (14,614 milionu Kč)

Rekonstrukce silnice v obci Kvasice v délce 417 metrů. Realizována bude ve dvou etapách. Celková doba úplné uzavírky se předpokládá maximálně šest měsíců. Předpokládané dokončení: duben 2020.

Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka (11,605 milionu Kč)

Přebudování současné křižovatky u hypermarketu Albert ve Vsetíně na okružní křižovatku se třemi větvemi. Celková délka úpravy bude 122 metrů. Předpokládané dokončení: červen 2020.

Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (66,885 milionu Kč)

Stavební úprava téměř 2 kilometrů silnice, z toho 339 metrů před obcí Loukov a 1 648 metrů přímo v obci. Stavba naváže na již dříve zrekonstruované úseky. Předpokládané dokončení: srpen 2021.

Silnice III/49518: Rokytnice (21,048 milionu Kč)

Úprava silnice v obci Rokytnice v celkové délce 1 187 metrů. Součástí bude stavební údržba dvou mostů. Úplná uzavírka zde bude jen po nezbytně krátkou dobu. Předpokládané dokončení: září 2020.

Silnice III/4932: Lipová (3,825 milionu Kč)

Narovnání silnice na vjezdu do obce Lipová a úprava její navazující části v délce 160 metrů až po křižovatku, kde se napojí na již zrekonstruovaný úsek. Předpokládané dokončení: prosinec 2019.

Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou (6,713 milionu Kč)

Stavební úprava části silnice ve Stříteži nad Bečvou v celkové délce 378 metrů. Součástí stavby bude také odstranění stávajícího a vybudování nového propustku. Předpokládané dokončení: květen 2020.

Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt (10,429 milionu Kč) 

Kompletní přestavba propustku na silniční železobetonový most, převádějící silnici přes Rymický potok v Tučapech, místní části města Holešov. Předpokládané dokončení: červen 2020.

Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-035 (18,574 milionu Kč) 

Přestavba silničního mostu přes vodní tok Kolelač, mezi Pitínem a Hrádkem na Vlárské dráze, včetně stavebních úprav navazujících částí silnice v délce 90 metrů. Předpokládané dokončení: červen 2020.