Cestujícím pomůže centrální dispečink

ZLÍNSKÝ KRAJ - Od poloviny prosince Zlínský kraj spustí nový systém Integrované dopravy Zlínského kraje neboli „zetko“. Změny se dotknou jak regionální autobusové, tak i železniční dopravy.

Než si lidé na nový systém zvyknou, budou se moci obracet na centrální dispečink, jehož pracovníci jsou připraveni cestujícím zodpovědět dotazy a pomoci například při jejich přestupu na další spoj. Aktuálně pracovníci dispečinku podávají informace nejčastěji o dopravním spojení, poloze autobusového spoje, hlídají návaznosti a zpoždění automatickými zprávami. Dispečeři navíc rozesílají i ruční zprávy, nejčastěji v případech, kdy řidiči nedodržují jízdní řád. Mezi ručně zadané zprávy patří i ty, které zajišťují návaznosti linek na  konkrétní požadavek cestujícího. V takovém případě je řidiči zaslán do odbavovacího zařízení požadavek o pozdržení spoje. Z dispečinku je odesláno týdně kolem devíti tisíc zpráv.

„Zavedením nového systému nabídneme lidem efektivnější, příjemnější a jednodušší cestování v podobě jedné jízdenky na jednu cestu po celém kraji bez ohledu na množství přestupů, propojenost a návaznost jednotlivých spojů,“ popsal základní změny Pavel Botek, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy. Změní se také číslování linek, tarifní zóny a jízdní řády. Dopravní obslužnost bude pokryta rovnoměrně tak, aby se vlaky a autobusy navzájem doplňovaly. Dojde také k rozšíření železničních linek o potřebné přímé spoje zejména ze Slovácka do Zlína a z Rožnovska do Valašských Klobouk. „Cestující budou po celou dobu přípravy o nastavovaných změnách informováni a věřím, že pro jednoduchost systému si na veškeré změny lehce zvyknou a zetko“ si rychle oblíbí,“ doplnil Pavel Botek.

Centrální dispečink mohou lidé pro řešení situací při svém cestování využívat již nyní. Funguje na telefonní lince 577 052 246 a mobilní lince 739 219 254 v pracovní dny v čase od 4 hodin do 22.30 hodin, v sobotu v čase od 5.30 hodin do 14 hodin a v neděli od 12.30 do 21 hodin. Od září navíc bude spuštěna speciální informační linka přímo k novému systému Integrované dopravy Zlínského kraje.