Železnice v kontextu 21. století. Zásadní modernizaci potřebuje nejen trať z Otrokovic do Vizovic

ZLÍNSKÝ KRAJ - Přes 130 stará Vlárská dráha, vedoucí z Brna do Vlárského průsmyku a dále přes hranici na Slovensko, by se měla dočkat zásadní modernizace. Zatím však není jasné kdy, ani v jakém rozsahu. Proto Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě společně se Správou železniční dopravní cesty iniciovalo vznik pracovní skupiny Železnice Slovácko.

„Je nezbytné tuto zastaralou trať co nejdříve zmodernizovat a elektrizovat, aby po ní mohly jezdit moderní vlakové jednotky, výrazně se zlepšila kvalita cestování i posílila konkurenceschopnost dotčeného regionu. Dosavadní tempo přípravy není dostatečně rychlé, protože projekt nemá podle nás odpovídající prioritu. I proto už v minulém roce vznikla iniciativní pracovní skupina Železnice Slovácko, která chce přípravu projektu pravidelně sledovat a vyhodnocovat pokrok v její přípravě,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš. Jde o úsek ze Starého Města po Veselí nad Moravou a dále přes Uherské Hradiště, Kunovice do Uherského Brodu, Luhačovic, Bojkovic až na státní hranici do Bylnice, kde byla již studie proveditelnosti zpracovaná, ale doposud nebyla schválená Ministerstvem dopravy, a proto se nyní aktualizuje.

Tato studie, zadaná Správou železniční dopravní cesty, má posoudit možnosti zrychlení spojení, zlepšení dostupnosti místních center s Olomoucí a Prahou a také to, do jaké míry se vyplatí elektrizace. Pokud jde o náklady, ty byly v původní studii odhadnuty v rozpětí od 3,8 až 6,2 miliardy korun v závislosti na množství elektrizovaných úseků. Zatímco v případě modernizace Vlárské dráhy od Starého Města směrem ke státní hranici je o datech realizace zatím předčasné hovořit, práce na přípravě modernizace v úseku od Veselí nad Moravou do Brna jsou již v pokročilejší fázi. V plném proudu je projektová příprava, samotná stavba by mohla být spuštěna po roce 2020. „Naším cílem je, aby na ni kontinuálně navazovala i modernizace Vlárské dráhy,“ říká Libor Lukáš.

Ve Zlíně začnou práce v roce 2020?

Ideálně v průběhu roku 2020, maximálně 2021.Takový je harmonogram zahájení stavebních prací na modernizaci a elektrizaci železniční trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Celkové investiční náklady jsou odhadovány na cca 11,5 miliardy korun. Dojde ke kompletní elektrizaci pětadvacetikilometrové trati, zvýšení rychlosti ze současných 60 na 100 kilometrů v hodině. Práce by měly trvat zřejmě do roku 2023 či 2024. „O tom, že samo o sobě jde o zásadní investici, není pochyb. Velmi důležité jsou ale také související stavby a vyvolané investice.

Na prvním místě je to přeměna neskutečně nedůstojného zlínského nádraží na moderní dopravní terminál. Tady se podařilo dosáhnout shody na postupu mezi SŽDC, městem Zlínem a vlastníkem autobusového nádraží, společností Z-Group. Současně dojde i k vybudování dvou důležitých mimoúrovňových silničních křížení, která přispějí k větší dopravní propustnosti důležitých komunikací ve Zlíně – Prštenská příčka a lokalita u dopravního podniku,“ popisuje sekundární efekty Libor Lukáš. Jednou ze stavebně nejzajímavějších částí modernizované trati, bude tunel pod Kvítkovickou křižovatkou v Otrokovicích. „Bude mít délku kolem 200 metrů a povede pod třídou Osvobození až na otrokovické nádraží, které rovněž dozná podstatných změn. Tato investice výrazně uleví velmi frekventované kvítkovické křižovatce,” uzavřel Libor Lukáš, který vykonává roli koordinátora přípravy tohoto projektu. 

Vizualizce: www.zlin.eu

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x