KNTB musí nadále investovat do nezbytných oprav

ZLÍNSKÝ KRAJ - Havarijní stav budov Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si jen v letošním roce vyžádá investice ve výši 100 milionů korun na nezbytnou údržbu budov v areálu a zajištění ambulantní i lůžkové péče o pacienty. 

„Provoz se samozřejmě nemůže zastavit ani teď, kdy se řeší výstavba nové nemocnice. I v případě schválení konceptu nové nemocnice musíme v příštích minimálně pěti letech pro naše pacienty zajistit kvalitní péči ve stávajícím areálu,“ řekl Radomír Maráček, předseda představenstva KNTB. „Počítáme především s opravami dožilé elektroinstalace na několika odděleních celkem za 17 milionů korun, nutná je také modernizace a rozšíření dialýzy za 14,5 milionu a další nevyhnutelné opravy dosluhujících budov. Jako žádanou službu pro pacienty otevřeme novou výdejnu zdravotnických pomůcek,“ sdělil Radomír Maráček. Většina těchto investic je potřebná kvůli nevyhovujícímu současnému stavu, který už nesplňuje požadavky pro provoz zdravotnického zařízení.