Seminář o dárcovství a transplantaci orgánů – chcete vědět více?

Darování orgánů je projevem mimořádné lidskosti a lásky, která sahá až za samu podstatu smrti dárce.  I sám papež Jan Pavel II ve svém projevu vyzval věřící, aby si své orgány nebraly sebou do nebe, protože jsou potřeba k záchraně lidských životů tady na zemi.

V brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie provedli v roce 2018 na 150 transplantací orgánů, z toho 35 transplantací srdce, a to je největší počet transplantací provedených v jednom roce za celou dobu své 26leté existence. Důvodem tohoto vyššího počtu provedených transplantací orgánů byl vyšší počet odběru orgánů od dárců.

Přesto na všechny typy transplantací ale čeká stále více čekatelů, než je pro ně dostupných orgánů. Počty provedených transplantací jsou odvislé od počtu odebraných orgánů od dárců. Na Moravě jsou dlouhá léta počty dárců pod republikovým průměrem a v celé ČR darování orgánů nedosahuje takové úrovně jako například ve Španělsku, Chorvatsku nebo jiných zemích.
Informovat o zvažování odběru orgánů není vůbec jednoduché, protože celý rozhovor se uskutečňuje v situaci, kdy blízcí právě prožívají velkou osobní tragédii. Člověk se s touto situací a nepříznivou zprávou velmi těžce vyrovnává a někdy se s ní vůbec vyrovnat ani nedokáže.

Jeden zemřelý člověk může po své smrti darováním svých orgánů zachránit život nebo výrazně zlepšit jeho kvalitu až 10 lidem.
Občanský spolek pacientů po transplantaci srdce, nesoucí jméno MARKÉTA po prvním dítěti v ČR s transplantovaným srdcem, společně s kardiochirurgy a kardiology z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a 1.Interní-kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny Brno připravil pro veřejnost seminář o významu darování a transplantaci orgánů.

Seminář se koná ve středu 24. dubna 2019 od 17.00 do 19.00 hodin v aule Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati nacházející ve vzdělávacím komplexu U18 na Štefánikově ulici v centru Zlína.

Toto téma se týká každého z nás. Nikdo neví ve svém životě, na které straně může jednou být. Jsme těmi, kteří díky transplantaci životně nejdůležitějšího orgánu, dnes dále plnohodnotně žijí.

P R O G R A M:
1. Zahájení semináře a představení přednášejících – Ing. František Kmínek
2. SRDEČNÍ SELHÁNÍ-JEHO PŘÍČINY A ŘEŠENÍ – prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
3. DAROVÁNÍ SRDCE–legislativní a praktické aspekty – doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
4. Mechanická srdeční podpora-prodloužení života – MUDr. Petr Fila, Ph.D.
5. ŽIVOT po transplantaci srdce – prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
6. Odpovědi na dotazy účastníků semináře  
7. Závěr

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’163423′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2301‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚163423‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x