Miroslav Kašný: Kultura stojí na lidech, kteří pro ni žijí

ZLÍNSKÝ KRAJ - Přečtěte si rozhovor s Mgr. Miroslavem Kašným, radním pro kuturu a památkovou péči ve Zlínském kraji.

Pane radní, před půl rokem jsme informovali o historickém úspěchu Zlínského kraje při čerpání evropských dotací z výzvy určené na modernizaci muzejních expozic v hodnotě půl miliardy korun. Jak jsou tyto projekty daleko?

Dokončujeme přípravu, aby bylo již možné soutěžit dodavatele. Muzeum Kroměřížska začíná s revitalizací Hospodářského dvora v Rymicích, kde vznikne etnografická zemědělská expozice „Od klásku ke kvásku“ a také nové vstupní prostory s pokladnou a sociálním zařízením pro návštěvníky. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti začíná pracovat na projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, respektive archeologických lokalit v území Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá s pozůstatky velkomoravské sídelní aglomerace. Plánovaná přístavba by se mohla stát důstojným prezentačním centrem vznikající Evropské kulturní stezky Cyrila a Metoděje. Naše Muzeum regionu Valašsko spravuje Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kde dojde ke komplexní obnově objektu: bude zde odstraněna vlhkost, opravena kanalizace a navrácena stavebně technická kondice zámku. Také tady vzniknou nové expozice a edukační prostory. Dále bude vybudováno nové návštěvnické zázemí a také zajištěna bezbariérovost. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje nové expozice tragédie na Ploštině.

Na čem teď pracujete kromě těchto velkých projektů?

Je to třeba oprava budov a expozic Muzea Kroměřížska na hlavním náměstí v Kroměříži za 45 mil. Kč. V současnosti probíhá rekonstrukce půdních prostor, následovat bude konečná úprava dvora a vestavba moderního výtahu pro bezbariérový přístup. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zase pořídilo logistické a manipulační technologie pro depozitáře ve výši necelých 7 mil. Kč a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vybavila komplexní knihovnické depozitní centrum v hodnotě přes 7 mil. Kč. To ale není všechno. Blíží se dokončení obnovy dřevěného kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Tím, že jsme od města získali pozemek kolem této kulturní památky, máme nachystaný projekt na další etapu, v níž by měl vzniknout bezbariérový přístup a také zázemí pro účinkující i pro návštěvníky. Další investiční akcí, kterou již máme připravenu, je pokračující rekonstrukce zámku Vsetín a v současnosti finalizujeme investiční záměr na rekonstrukci hvězdárny ve Vsetíně, kde má vzniknout moderní planetárium, jaké se v současnosti nachází na Moravě jen v Brně a v Ostravě. Společně s vedením muzea si slibujeme zvýšení atraktivity hvězdárny i zámku.

Kam byste v nejbližších týdnech pozval návštěvníky?

Všechny srdečně zvu do zámeckého parku v Lešné u Valašského Meziříčí, který je v anglickém stylu a je mimořádně cenný. Najdeme tu bohatství dřevin, keřů a květin, např. stoletých azalek a rododendronů, které rozkvétají právě teď a nabízejí nádhernou podívanou. Ve čtvrtek 2. května slavnostně zahajujeme letošní sezonu Otevřených bran koncertem Konzervatoře P.  J. Vejvanovského v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Až do konce září bude díky tomuto projektu a spolupráci farností, měst, obcí a kraje zpřístupněno 26 křesťanských chrámů, které si zájemci mohou bezplatně prohlédnout s příjemným výkladem průvodců. Za pozornost určitě stojí Muzejní a galerijní noc, která například 17. května ve Zlíně umožní volný vstup do zlínských galerií a krajských kulturních organizací s bohatým doprovodným programem. Neobvyklé zážitky poskytuje také Noc kostelů, která se letos koná 24. května. Na konci měsíce začíná krajem podporovaný Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Mohl bych připomenout Jízdu králů ve Vlčnově, která se s doprovodnými pořady letos koná ve dnech 24. až 26. května, a řadu dalších aktivit lokálního, regionálního i mezinárodního významu. Osobně se velmi těším na Malé velké filharmoniky.

Čím je vám tento projekt blízký?

Jako člen filharmonie mu rozumím, protože má velký výchovný vliv a pro žáky mnohdy znamená zásadní přelom v jejich životě.  Princip spočívá v tom, že vybraní žáci veřejných krajských „zušek“ společně s profesionálními hudebníky z Filharmonie Bohuslava Martinů nastudují skladby a mohou pak společně koncertovat v několika termínech na různých místech kraje. Tak například letos si zájemci tyto koncerty mohou dopřát 5. května v Kongresovém centru ve Zlíně, 7. května v Klubu kultury v Uherském Hradišti, 18. května na zámku v Holešově a 8. června ve skleníku kroměřížské Květné zahrady. Je fantastické, že když projekt začínal, nikdo o něm nic nevěděl a dnes je zárukou opravdu kvalitního uměleckého zážitku.

Co vás v kultuře momentálně trápí a co vás těší?

Bylo by potřebné i vhodné, kdyby se mohlo průběžně uvolňovat více peněz na opravy památek i na podporu živé kultury. I když rozdělujeme nemalé dotace, příjemci obvykle očekávají více. Avšak možnosti krajského rozpočtu jsou omezené. Mám ale velkou radost, že krajské kulturní instituce dokázaly ve vazbě na nařízení vlády svým zaměstnancům navýšit poddimenzované mzdy. Všechny organizace, včetně spoluvlastněné filharmonie, již mají tyto peníze schváleny. Je to takové malé zadostiučinění za profesionální práci v oblasti kultury, která vlastně nikdy nekončí. V regionální kultuře našeho kraje vznikají hodnotné a mimořádně kvalitní věci. Máme tady velmi talentované lidi, a já mám ohromný respekt před všemi, kteří se věnují kumštu nebo uměleckým řemeslům, kteří se podílejí na zachovávání a rozvoji tradic, před lidmi, kteří trpělivě, cílevědomě – podle toho, kolik mají peněz – opravují drobné památky lidového stavitelství nebo formou občanských iniciativ zachraňují kulturní památky ve svém okolí. Někdy se totiž vše redukuje jen na konstatování, kolik se na ten či onen projekt dalo peněz, ale nebýt lidí, kteří kulturou žijí, by všechny ty opravené budovy byly k ničemu, pokud by v nich a pro ně nepracovali nadšení, schopní a pro kulturu zapálení lidé, kteří svou práci berou jako radost či životní poslání. A tak bych chtěl nejen pozvat návštěvníky na všechny akce, které nás v letním čase čekají, ale také poděkovat všem, kdo stojí za jejich pečlivou přípravou a organizací.