Dům na rohu ve Valašských Kloboukách. Z brownfieldu k centru pro podnikání

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Nikdy nedokončený, pomalu chátrající. To je Dům na rohu ve Valašských Kloboukách. Od loňského roku se mu ale blýská na lepší časy. Mělo by se z něj stát moderní centrum pro podnikání. Záměr schválilo zastupitelstvo, město získalo dotaci a jedná s majitelem o odkupu.

Dům na rohu byl postaven v roce 1998 soukromou firmou jako polyfunkční. K úplnému dokončení ani užívání ale nedošlo. Za dvě desetiletí několikrát změnil majitele, v posledních několika letech došlo pouze k vnějším úpravám budovy.  Město vstoupilo do jednání i se soukromým investorem, který ze záměru koupit dům a přestavět na byty později ustoupil. „Zvažována byla i možnost využít objekt k bydlení. Vzhledem k umístění domu a vysokým investičním nákladům to ale nebylo zcela smysluplné,“ řekla starostka města Eliška Olšáková.

Další možností, pro kterou se nakonec zastupitelé rozhodli, je regenerace objektu pomocí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu Regenerace brownfieldů, díky které lze získat až 85 % dotace na zhotovení inovační infrastruktury pro podnikatele.

„Prostory by sloužily pro další podporu podnikání. Zároveň by se nastavil díky tomuto Podnikatelskému inkubátoru II. efektivní ekonomický model provozování inovační infrastruktury,“ popisuje záměr jednatel Valašskoklobouckého podnikatelského centra Petr Kozel. Město již má zpracovánu architektonickou studii, celkové náklady přestavby na inspirativní podnikatelské prostředí s kavárnou a bistrem, kancelářemi pro inovativní firmy i multifunkčním prostorem s terasou pro veřejnost jsou odhadovány na 30 milionů korun.

Ve Valašských Kloboukách jsou v podpoře podnikání aktivní, již v roce 2008 bylo založeno Valašskokloboucké podnikatelské centrum. Jeho hlavním cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro podnikatelské aktivity začínajících a inovačních podnikatelských subjektů.VPC podporuje regionální podnikatelské aktivity prostřednictvím předem zvýhodněného poskytování nájemného a služeb pro podporu realizace podnikatelských záměrů začínajících projektů a projektů s inovačním potenciálem.

Kancelářské prostory jsou pronajímány podnikům zabývajícím se moderními technologiemi, inovacemi, aplikovaným výzkumem a vývojem.

Smyslem projektu je pomoci novým, technologicky orientovaným malým a středním podnikům v počáteční fázi jejich rozvoje.            

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x