Smart akcelerátor II podpoří firmy ve strojírenství i virtuální realitě

ZLÍNSKÝ KRAJ - V regionu se už podruhé rozjíždí Smart akcelerátor Zlínského kraje. Navazuje na první takový úspěšný projekt a ještě ho rozšiřuje. Hejtmanství chce jeho prostřednictvím pomáhat rozmachu oborů, které mají ve Zlínském kraji tradici, ale i kreativním odvětvím, která mohou přispět k dalšímu rozvoji zdejšího podnikání i života.

Firmy ke svému růstu potřebují především odborníky. Smart akcelerátor Zlínského kraje II je tady má pomoct udržet, případně přilákat nové, klidně i ze zahraničí.

„Pro získání kvalifikovaných lidí do regionu a jejich udržení zde je nezbytné představovat příležitosti, které kraj nabízí ve vzdělávání i podnikání, a zdůrazňovat silné stránky života ve Zlínském kraji. Lidé chtějí mít zdravý, materiálně plnohodnotný život v kulturním, společensky příznivém a bezpečném prostředí. Všechny tyto aspekty kvality života Zlínský kraj splňuje,“ ubezpečil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast strategického rozvoje a územního plánování Josef Zicha. Projekt Smart akcelerátor II zastřešuje přímo Zlínský kraj a spolurealizuje ho Technologické inovační centrum. To mělo na starosti už původní Smart akcelerátor. „V rámci něj se od ledna 2016 do letošního června uskutečnila celá řada analýz, konferencí či workshopů a bylo připraveno několik projektových záměrů. Veřejností nejvíce vnímanou událostí, která se uskutečnila díky Smart akcelerátoru, byla loňská unikátní konference ZLINTECH zaměřená na nejnovější technologické trendy, robotiku, umělou inteligenci, digitalizaci či Průmysl 4.0,“ přiblížil jednatel Technologického inovačního centra Pavel Slováček.

Právě nové postupy a inovace jsou další klíčovou složkou pro rozvoj podnikání a Technologické inovační centrum i Zlínský kraj se je snaží masivně podpořit. Hejtmanství si od nového projektu slibuje i to, že bude mít aktuální informace o vývoji inovačního prostředí v kraji a že odhalí problémy, které firmám stojí v cestě k modernějšímu a efektivnějšímu podnikání. Také chce rozdmýchat větší spolupráci podniků s výzkumníky i se školami.

Právě škol, konkrétně těch středních, se týká novinka současného projektu, takzvaná Podnikatelská akademie. Ta se testuje v rámci Pilotního ověření. „Nastavujeme metodiku výuky žáků na středních školách. Chceme je vést k podnikavosti, a to prostřednictvím praktických hodin se zajímavými, inspirativními podnikateli a mentory působícími v oblasti byznysu,“ upřesnila manažerka Pilotního ověření Olesja Lancevská.

Na současný Smart akcelerátor II zkouší Zlínský kraj získat dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nyní prochází hodnotícím procesem, ale první aktivity se v rámci projektu rozjely už začátkem července.

První uskutečněnou akcí bylo setkání firem, které podnikají v oblasti virtuální a rozšířené reality. V prostorách Technologického inovačního centra předvedly ukázky své práce firmy PRIA, WEBOO, Virtual Systems či Hukot a vzájemně se seznámily, aby mohly spolupracovat a rozvíjet další zajímavé projekty.

Už z prvního setkání jde vidět, že Smart akcelerátor II se zaměřuje na podporu nejen tradičních odvětví, jako je například strojírenství, ale i kreativních oborů, jako jsou design, audiovize, marketingové komunikace a architektura. V těch Zlínský kraj vidí do budoucna značný potenciál.  „Nový projekt nám dává nové příležitosti. Jsme jim otevřeni stejně tak jako novým spolupracím a partnerům,“ podotkla na závěr manažerka projektu Martina Běťáková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x