Inteligentní budovy, auta bez výfuku a elektronika s větší výdrží a konektivitou

ZLÍNSKÝ KRAJ - Požadavky na vyšší bezpečnost, funkčnost a uživatelský komfort nových budov, rozvoj elektromobility, nové zdravotnické technologie či inovace spotřební elektroniky. To jsou příklady segmentů, které přispívají k tomu, že význam elektrotechnického průmyslu v blízké budoucnosti poroste.

Podmínkou ovšem je, aby se zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků – jejich podíl v tomto segmentu v ekonomicky vyspělých zemích dosahuje až 50 procent. Vyplývá to z analýzy zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR, která se zabývá trendy v inteligentních elektronických systémech.

Jak je to teď a co bude

Světový, evropský i český elektrotechnický sektor představuje atraktivní a rychle se rozvíjející trh. Na evropské úrovni měl v roce 2017 světový tržní podíl přibližně 15 %. Díky legislativě upravující jiné ekonomické sektory (například v oblasti snižování spotřeby) bude jeho podíl pravděpodobně růst.

To vše bude doprovázeno vyšší poptávkou po vysoce kvalifikované pracovní síle. V ČR dosud tvoří vysokoškolští absolventi 10 až 20 % veškerých pracovních sil v segmentu, v případě vyspělých ekonomik, kde je elektrotechnický průmysl postaven na službách s vysokou přidanou hodnotou a na vývoji a výzkumu, tvoří 30 až 50 %.

Nejčastější inovace aut? Elektronika

V roce 2016 elektronika představovala asi 50 % hodnoty automobilu včetně softwaru. Tento podíl se bude v příštích letech pravděpodobně zvyšovat, jelikož přibližně 85 % inovací v automobilovém průmyslu se implementuje v segmentu mikroelektroniky a řídicího softwaru. Do tohoto segmentu spadají zejména systémy řízení motoru a senzory pro asistenční systémy řízení, které napomáhají zvyšovat palivovou účinnost, bezpečnost a snižovat dopady na znečištění životního prostředí. Dalším faktorem propojení elektrotechnické produkce a automobilového průmyslu je systém zavádění pobídek v oblasti elektromobility.

Inteligentní a energeticky efektivní budovy

Trend integrace elektrotechnických produktů do energetické účinnosti a bezpečnosti budov stále roste a jeho dopadem je vyšší bezpečnost, funkčnost a uživatelský komfort nových budov. Kromě stavby nových budov kontinuálně probíhá revitalizace a obnova stávající elektrotechnické soustavy současných budov (soukromých i veřejných) s požadavkem na její technologické vylepšení.

Technologický posun je patrný také v oblasti osvětlení, kde se začala plně prosazovat technologie LED. Očekává se, že LED technologie bude představovat v roce 2020 zhruba 70 % trhu s osvětlením.

Zdravotnické technologie

Z důvodu stárnoucí populace se zvyšuje míra chronických onemocnění. To vyžaduje efektivní řízení zdravotnického systému ve všech oblastech života, a to jak v nemocničních zařízeních, tak v rámci domácí péče.

Cílem implementace nových zdravotnických technologií je přizpůsobit se potřebám pacientů, stabilizovat jejich podmínky a zajistit co nejvíce jejich nezávislost. Zdravotnické technologie umožňují lépe diagnostikovat nemoci a léčit je individuálně v závislosti na potřebách pacienta. To pomáhá zvyšovat efektivitu lékařské péče a snižovat její náklady.

Inovace spotřební elektroniky

Spotřební elektronika, včetně bílého zboží a oblečení, se stává stále inteligentnější díky inovacím výrobků a implementaci ICT řešení.

Poptávka po nových produktech roste a je motivována zejména snižováním energetické účinnosti spotřební elektroniky na straně jedné a individualizací produktů a požadavkem na jejich vysokou flexibilitu a konektivitu na straně druhé.