Nabíjení mobilu za 10 vteřin? I tak může vypadat nová energetika

ZLÍNSKÝ KRAJ - Decentralizace výroby energie, environmentální technologie v podobě hliníko-grafitových baterií či fotosyntetické palivo. Nový náhled na energetiku je jedním z faktorů, jejichž správné uchopení může ovlivnit vývoj konkurenceschopnosti Zlínského kraje.

Projektová řešení v těchto oblastech by tak mohla představovat možnosti pro posilování inovační výkonnosti regionálních firem. Vyplývá to z analýzy zaměřené na technologické trendy v přesahu domén specializace. Jejím autorem je Technologické centrum Akademie věd ČR. 

Nová energetika a environmentální technologie. Pod tímto názvem si lze představit nespočet opatření, autoři analýzy ale vidí hlavní možnosti v těchto oblastech:

Decentralizované zdroje energie

Na místo ve velkých konvenčních elektrárnách by mohla být elektrická energie generována v menších jednotkách umístěných blíže ke spotřebitelům. Možnosti výroby energie jsou různé – od fotovoltaických panelů po zpracování biomasy či větrné energie.

Decentralizace energie zvyšuje její účinnost v důsledku snížení ztráty energie během jejího přenosu. Tento princip by zároveň umožnil samovýrobu energie. Systém by také podpořil snižování emisí skleníkových plynů.

Hliníkovo-grafitová baterie

Akumulátorový systém vyrobený z iontového roztoku uloženého mezi ultratenkými vrstvami uhlíku. Interakce mezi těmito složkami by umožnila pohyb elektronů od záporně nabité hliníkové anody ke katodě s velmi nízkým vnitřním odporem, což je podmínka pro rychlé nabíjení a vybíjení. Výsledkem by byl lehčí, menší, pružnější a nehořlavý akumulátor s relativně nízkými výrobními náklady. Akumulátor by byl teoreticky schopen nabít chytrý telefon do 10 vteřin.

Induktivní přenosové nabíjení

Systém přenosu energie, který umožní nabíjení baterií ve vozidlech tím, že vytvoří střídavé elektromagnetické pole s indukční cívkou ve vozidle. Systém lze využít k nabíjení zaparkovaných vozidel i pohyblivých vozidel pomocí elektrifikovaných silnic.

Metabolický systém biopaliv

Technologie má potenciál stát se klíčovou technologií pro transformaci mikroorganismů na efektivní buněčné továrny pro sloučeniny, ze kterých lze získávat biopaliva. 

Na rozdíl od fosilních paliv se chemické látky vyrobené z mikroorganismů zdají být neomezeně obnovitelné a zároveň vykazují velmi malé znečistění životního prostředí.

Fotosyntetické palivo

Technologie pro elektrochemickou konverzi CO2 na vedlejší produkty na bázi uhlíku spojené s heterogenními enzymy by mohla replikovat přirozený proces fotosyntézy. Pomocí malého zařízení, které by používalo sluneční světlo a solární článek, by bylo možné přeměnit vodu na vodík a kyslík.

Vodík by byl konvertován na kapalné, energeticky vysoce účinné palivo, které by bylo aplikovatelné v různých oblastech (doprava, elektronika).

Decentralizované čištění

Provoz decentralizovaných čistíren odpadních vod, budovaných pro jednotlivé objekty, je možné díky vybavení telemetrickým řídicím systémem sledovat v on-line režimu, což vede k nižším provozním nákladům oproti centrálním čistírnám odpadních vod.

Výhodou této technologie je rovněž čištění vody v místě jejího znečištění a tedy i její rychlé navrácení do krajiny namísto jejího odvádění.